เปิดฉากถกความร่วมมือระดับเจ้าหน้าที่ไทย-เวียดนาม ตั้งเป้าดันยอดค้าทะลุ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563

  •  
  •  
  •  
  •  

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM Session ) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเตรียมการก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3 ซึ่งจะมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาเป็นหัวหน้าคณะเจรจาในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นั้น จะมีการหารือถึงแนวทางในการผลักดันการค้าการลงทุนให้ไปถึง 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขอุปสรรคการส่งออกรถยนต์ ที่เวียดนามประกาศใช้กฎหมาย เพื่อตรวจสอบรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา

พร้อมกันนี้ ไทยและเวียดนามจะหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ 13 ด้าน อาทิ การอำนวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริมการค้าระหว่างกัน การเกษตร การเชื่อมโยงการคมนาคม ระบบพิธีการศุลกากร การเงิน การลงทุน แรงงาน พลังงาน ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  : อ่านเพิ่มเติม  : https://www.prachachat.net/economy/news-198560