สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์เนื้อไก่ราคายืนแข็ง แต่ข้าวโพดร่วง

  •  
  •  
  •  
  •  

                                              สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

                                                            วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561

ข้าวโพด : ราคาลดลง

            ในสัปดาห์นี้ ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดมีมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดฤดูกาลใหม่ออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพ่อค้ายังคงเร่งระบายสต๊อกผลผลิตเก่า เพื่อรอซื้อข้าวโพดรอบใหม่ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับลดลง จากราคาหาบละ 549 บาท เป็นหาบละ 537 บาท

ด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 352.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ปรับขึ้น เนื่องจากความต้องการข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาดีขึ้น ส่งผลให้การส่งออกจึงเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังคาดการณ์ว่าสภาพอากาศในสหรัฐฯจะกลับดีขึ้นจากปริมาณฝน 60%-80% ของพื้นที่การเพาะปลูกข้าวโพดหลักของสหรัฐฯ แนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศคาดว่าน่าจะยืนแข็ง

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายังคงเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กิโลกรัมละ 16.75 บาท

ส่วนการซื้อขายกากถั่วเหลือง ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาปรับขึ้นเล็กน้อยที่ 328.90 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนเมล็ดถั่วเหลือง ราคาสูงขึ้นที่ 858.00 เซนต์/บุชเชล เนื่องมาจากความกังวลต่อสภาพอากาศร้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ที่อยู่ในช่วงการเจริญเติบโตพอดี ซึ่งยังรอดูภาวะผลผลิตในสหรัฐฯต่อไปแม้จะไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นก็ตาม ขณะที่ปัจจัยด้านลบยังคงเป็นเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ แนวโน้มราคาจะยืนแข็ง

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

[adrotate banner=”3"]

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมพายุแรงทำให้การจับปลาทำได้ยาก ปริมาณปลาป่นที่ออกสู่ตลาดภายในประเทศสัปดาห์นี้จึงน้อยลงแต่ยังเพียงพอกับความต้องการ ส่วนตลาดส่งออกยังคงมีคำสั่งซื้อและส่งออกได้ต่อเนื่องโดยมีการเก็งปริมาณการจับปลาของเปรูรอบหน้าว่าจะมีโอกาสน้อย ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 45.50 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 42.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 39.70 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 37.70 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาทรงตัว

ตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้มีการซื้อขายข้าวทรงตัว ส่งผลให้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ยังคงตันละ 418เหรียญสหรัฐฯ ด้านราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 363 เหรียญสหรัฐฯ

ส่วนการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาเดิมที่กระสอบละ 1,250 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเดิมที่กระสอบละ 1,070 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

 สุกร : ราคาทรงตัว

            ปริมาณสุกรขุนในสัปดาห์นี้ออกสู่ท้องตลาดน้อยลงอย่างชัดเจน ส่งผลให้พ่อค้าปรับราคารับซื้อในช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากที่กดราคาหน้าฟาร์มมาตลอด โดยสัปดาห์หน้าตลาดมีแนวโน้มขยับตัว หลังกรมปศุสัตว์เรียกประชุมกลุ่มฟาร์มครบวงจรและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเพื่อหารือถึงการพัฒนาทั้งระบบและติดตามการแก้ปัญหาการกดราคาจากกลุ่มที่มีอำนาจเหนือตลาด

โดยราคาประกาศสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยังทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 60-66 บาท ต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 58)

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

 

ไก่เนื้อ : ราคายืนแข็ง

            ในสัปดาห์นี้การจับจ่ายของผู้บริโภคดีขึ้น เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษา มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้การบริโภคคึกคักขึ้น ขณะที่ผู้เลี้ยงไก่อิสระยังคงนำลูกไก่เข้าเลี้ยงไม่มาก ปริมาณไก่ใหญ่จึงออกสู่ตลาดลดลง ทำให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 33 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาแข็งตัวอยู่ที่ตัวละ 10.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ราคายืนที่ตัวละ 18.00 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

 ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในตลาดยังคงเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท เนื่องจากในสัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ท้องตลาดสมดุลกับการบริโภค

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่ : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ