ประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทยสุดคึกคักคนสนใจเกินเป้า

  •  
  •  
  •  
  •  

การจัดการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย 2018 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สุดคึกคักเกินเป้า มีผู้สนใจส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดถึง 60 ราย กว่า 70 ตัวอย่าง ระบุผู้ที่ชนะเลิศอันดับ 1 ถึง 10 จะได้รับรางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสุดยอดเมล็ดกาแฟไทยแห่งปี 2018 และรางวัลเงินสด ในงานประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอาเซียน ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้

            นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล ประธานบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1stASEAN Coffee Industry Development Conference 2018) กล่าวว่า  ในการจัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่นั้น การจัดการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย 2018 (Thailand Excellent Coffee 2018: TEC 2018) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้การประชุมดังกล่าว

            ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อรณรงค์และส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตกาแฟอย่างมีคุณภาพ และเพื่อส่งเสริมเมล็ดกาแฟไทยให้มีการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของกาแฟไทยสู่สากล  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตกาแฟในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้อาเซียนกลายเป็นหนึ่งในภูมิภาคผู้ผลิตเมล็ดกาแฟที่สำคัญของโลกอย่างแท้จริง

            สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ร่วมจัดงาน จากภาครัฐและเอกชน 11 หน่วยงาน ได้รับแจ้งจากราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมฯ ซึ่งมี นายอนันต์  ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นประธานได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย 2018 นั้น ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย 2018 ในครั้งนี้

            “ทางคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกคนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ถือเป็นเกียรติและกำลังใจอย่างสูงสุดสำหรับคณะทำงานและเกษตรกรผู้มุ่งมั่นพัฒนากาแฟไทยทุกคนอีกด้วย” นายศักดิ์ชัย กล่าว

            นายอนันต์  ดาโลดมในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 กล่าวถึงความก้าวหน้าของการประกวดฯ ว่า แม้จะเป็นการประกวดครั้งแรก แต่นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเบื้องต้นคณะทำงานตั้งเป้าหมายผู้ส่งเมล็ดกาแฟเข้าร่วมประกวดไว้เพียง 40 ตัวอย่าง แต่จากการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางและเข้าถึงตัวเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ทำให้เกิดกระแสความสนใจในการส่งเมล็ดกาแฟเข้าร่วมในการประกวดฯ ครั้งนี้จำนวนมาก ภายหลังจากปิดรับสมัครการประกวดฯพบว่ามีเกษตรกรและผู้สนใจส่งเมล็ดกาแฟเข้าร่วมมากถึง 60 ราย กว่า 70 ตัวอย่าง

            อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้เมล็ดกาแฟทั้งหมดถูกตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มข้น ก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการคั่วซึ่งจะมีคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการคั่วเป็นผู้ดูแล โดยมี นายชัยวัฒน์ ชุ่มปัน  จากมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานคณะกรรมการคั่วเมล็ดกาแฟในวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2561 จากนั้นจะเป็นการคัปปิ้ง(Cupping) หรือ การประเมินคุณภาพของกาแฟโดยใช้ประสาทสัมผัสในส่วนของรสชาติ กลิ่น และ ความรู้สึกที่มีต่อกาแฟนั้น โดยมีคณะกรรมการจากองค์กรที่เกี่ยวข้องอาทิกรมวิชาการเกษตร สมาคมกาแฟพิเศษไทยสมาคมกาแฟและชาไทยสมาคมกาแฟอาราบิก้าไทยภาคเหนือสมาคมบาริสต้าและกรรมการจากต่างประเทศ โดยมี Mr. Shush Chen Hsiao, International Jury Cup of Excellenceเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพกาแฟในวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561

[adrotate banner=”3"]

            สำหรับเมล็ดกาแฟที่ชนะเลิศอันดับ 1 ถึง 10 นั้นจะต้องได้คะแนนการคัปปิ้ง(Cupping Scores)ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสุดยอดเมล็ดกาแฟไทยแห่งปี 2018และรางวัลเงินสด 5,000บาท ซึ่งการตัดสินนั้นจะประกาศผลและรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการจัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอาเซียน ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย 2018 ได้ทางโทรศัพท์ 02 229 3336, 02 229 3338 และ 081 907 6821

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ