สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ข้าวลดลง ข้าวโพดขยับ

  •  
  •  
  •  
  •  
                                                             สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ 
                                                                        วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561
 
ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
สัปดาห์นี้ผลผลิตข้าวโพดในมือพ่อค้ายังคงเหลือน้อย ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 630 บาท เป็นหาบละ 633 บาท  
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 352.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากตลาดยังคงวิตก
เกี่ยวกับโอกาสการเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ การปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากทั้งสองฝ่ายจะมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม
อีกด้านหนึ่งยังมีแรงสนับสนุนจากการนำข้าวโพดไปผลิตเป็นเอทานอลที่ยังมีความต้องการสูง แนวโน้มราคาข้าวโพดตลาดต่างประเทศคาดว่าจะยืนอ่อน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น
 
ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว
ขณะนี้สหรัฐอเมริกากับจีนยังไม่มีการตกลงใช้มาตรการเพิ่มภาษี จึงทำให้ราคากากถั่วเหลืองไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม หากมีการประกาศใช้มาตรการดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองลดต่ำลง 
สำหรับสัปดาห์นี้กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายังยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 16.75 บาท ด้านการซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม
ราคาอยู่ที่ 333.90 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อยจากความต้องการในตลาดที่ยังมีอยู่พอสมควร ส่วนเมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 867.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง
สืบเนื่องจากสงครามการค้าสหรัฐและจีน ที่จะกระทบการส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐไปจีนโดยตรง ในฐานะที่จีนเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ ยังคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองสหรัฐจะมากกว่าที่เคยคาดหมายไว้
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

[adrotate banner=”3"]

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
การส่งออกปลาป่นในสัปดาห์นี้ซบเซา ทำให้ผู้ส่งออกไม่เร่งซื้อ ส่งผลให้ซัพพลายปลาป่นยังอยู่ในประเทศ ทั้งนี้ต้องติดตามสถานการณ์การเลี้ยงต่อไป สำหรับราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ยังยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 45.50 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 42.20 บาท  และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 39.70 บาท
ส่วนปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 37.70 บาท 
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
 
ข้าว : ราคาลดลง
ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศในสัปดาห์นี้ยังคงชะลอตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 438 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 434 เหรียญสหรัฐฯ 
ด้านราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 373 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 370 เหรียญสหรัฐฯ 
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น2 ราคากระสอบละ 1,290 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 1,070 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน
 
สุกร : ราคายืนแข็ง
สัปดาห์นี้ราคาสุกรขุนยืนแข็งตามมติของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ที่ขอความร่วมมือช่วยเหลือเกษตรกรหลังจาก Demand-Supply อยู่ในระดับสมดุล ประกอบกับผลจากการบริหารจัดการปัญหาการขายสุกรข้ามเขต สร้างปัจจัยบวกให้ทุกพื้นที่สถานการณ์ดีขึ้น 
โดยราคาประกาศล่าสุดของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ยืนแข็งที่ 60-66 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 58) 
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง
 
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
การบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์ที่นี้กระเตื้องขึ้น เนื่องจากภาวะฝนตกลดลงทำให้มีการจับจ่ายเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ขณะที่ปริมาณไก่ใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดใกล้เคียงกับการบริโภค 
ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อจึงไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาท ส่วนลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 8.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ราคาอยู่ที่ตัวละ 18.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
 
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ในสัปดาห์นี้การบริโภคไข่ไก่ใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ท้องตลาด ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน
 
ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ