ไทยเตรียมพร้อมงาน The International Horticultural Exhibition 2019 “ปักกิ่ง เอกซ์โป 2019”

  •  
  •  
  •  
  •  

ประเทศไทยเตรียมพร้อมเข้าร่วมจัดงาน “ปักกิ่ง เอกซ์โป 2019”


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้ เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019 (Beijing Expo 2019) ณ Beijing Hotel สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าร่วมงาน การก่อสร้าง และแผนการดำเนินการ การบริการต่างๆที่ผู้จัดงานเตรียมให้ผู้เข้าร่วมงาน การสำรวจพื้นที่จัดงาน รวมทั้งการลงนามในสัญญาการเข้าร่วมงานด้วย

ทั้งนี้การจัดงาน The International Horticultural Exhibition 2019 หรือ Beijing Expo 2019   งานแสดงพืชสวนนานาชาติระดับ A1 (A1 International Horticultural Exposition) ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH: International Association of Horticultural Producers) และสำนักงานจัดงานมหกรรมนานาชาติ (BIE: Bureau of International Expositions)

ซ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 7 ตุลาคม 2562  (162 วัน) ณ Yanqing District กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้แนวคิด “Live Green, Live Better” พื้นที่จัดงานมีขนาด 960 เฮกตาร์ หรือ ประมาณ 6,๐๐๐ ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือ ในเรื่องพืชสวนระหว่างกัน และสร้างความตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ กิจกรรมในงานประกอบด้วย