ชอบกินกุ้งไปเลยสดๆจากใต้”เทศกาล กิน กุ้ง กัน”ที่โลตัสบางใหญ่ ราคาถูกมี 20 เมนู

  •  
  •  
  •  
  •  

เทสโก้ โลตัส ร่วมกรมประมง– กรมส่งเสริมสหกรณ์- กรมการค้าภายใน และกลุ่มคลัสเตอร์ผู้เลี้ยงกุ้ง 4 จังหวัดภาคใต้ ซื้อกุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาสดจากฟาร์ม โดยตรงจากเกษตร นำไปขายในห้างเทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วไทย 4 แสนกิโลกรัม พร้อมจัดเทศกาล “กิน กุ้ง กัน 2018” หลากหลายเมนูให้ลองลิ้มรส ที่เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ จนถึงวันที่10 มิถุนายน 2561นี้

        นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นในการจำหน่ายอาหารสดคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได้แก่ลูกค้าทุกวัน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างผลผลิตที่ได้มาตรฐานทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัย อย่างตอนนี้รับซื้อผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไซส์ใหญ่โดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน 4 จังหวัดภาคใต้ คือ จ.สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช และ ปัตตานี ไดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางจำนวน 4 แสน กก.

         โดยผลผลิตที่ซื้อไปจะนำไปจำหน่ายในร้านค้าเทสโก้ โลตัสทั่วประเทศ ตลอดช่วงเดือน มิถุนายน-กันยายน นี้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาราคากุ้งตกต่ำ และส่งเสริมให้คนไทยหันบริโภคกุ้งคุณภาพดีด้วย เนื่องจากที่ที่ผ่านมา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาราคากุ้งตกต่ำเนื่องจากผลผลิตล้นตลาด

          นอกจากนี้ทางเทสโก้ โลตัสเรา จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ ประกอบด้วย กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัด เทศกาล กิน กุ้ง กัน 2018 ณ เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ จ.นนทบุรี ระหว่าง 8-10 มิถุนายน นี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น.เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้มีช่องทางในการจำหน่ายกุ้งคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น และยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าและประชาชน สามารถเข้าถึงกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดำ ส่งตรงจากฟาร์มใน 4 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช และ ปัตตานี ในราคาที่เอื้อมถึงได้ด้วย

[adrotate banner=”3″]

         ด้าน นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้มีนโยบายให้กรมประมงประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกร

        ล่าสุดได้ทำการเพิ่มช่องทางการตลาดกับห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ระหว่าง เทสโก้ โลตัส กับกลุ่มคลัสเตอร์สหกรณ์กุ้งคุณภาพภาคใต้ จำนวน 5 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี จำกัด และสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยตั้งแผนการจัดส่งผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมจำนวน 400 ตันป้อนเทสโก้ โลตัส ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2561 เพื่อให้เกษตรกรสามารถระบายผลผลิตกุ้งออกจำหน่ายภายในประเทศได้เพิ่มมากขึ้น

        สำหรับการจัด”เทศกาลกินกุ้งกัน 2018″ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการการบริโภคกุ้งภายในประเทศมากขึ้น และเพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสในการเลือกซื้อกุ้งสดคุณภาพ รวมถึงอาหารแปรรูปจากเมนูกุ้งต่างๆ จำนวนกว่า 20 เมนู อาทิ กุ้งถัง, กุ้งสดขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัม, กุ้งต้มเกรดพรีเมี่ยมพร้อมน้ำจิ้มรสเลิศ, ผัดไทยไชยากุ้งสด, แกงเหลืองกุ้งใต้, กุ้งย่าง, สปาเก็ตตี้ต้มยำกุ้ง, ลาซานญ่ากุ้ง, กุ้งลายเสือบาร์บีคิวหม่าล่า เป็นต้น โดยผลผลิตกุ้งจากเกษตรกรที่มีมาตรฐานการผลิต GAP เพื่อนำกลับไปบริโภคที่บ้านด้วย