สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ หมู-ข้าว”ระส่ำ “ข้าวโพด”ดีขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
วันที่ 28  พฤษภาคม – 1มิถุนายน 2561

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
       สถานกผลผลิตข้าวโพดนาใกล้เก็บเกี่ยวหมดแล้ว  โดยความต้องการใช้ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 642 บาท เป็นหาบละ  648 บาท    
 ด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 393.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องจากสภาพอากาศเอื้อต่อการผลิตดีกว่าที่คาดหมาย  โดยข้าวโพดสหรัฐฯ ได้รับปริมาณน้ำฝนมากขึ้น และปลูกแล้วเสร็จร้อยละ 92 ซึ่งเร็วกว่าปกติเล็กน้อย  นอกจากนี้ ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนรอบใหม่ ทำให้ผู้ส่งออกต่างมีความวิตกกังวล เพราะจีนเป็นลูกค้ารายสำคัญ  อย่างไรก็ตาม ราคายังมีแนวรับที่แข็งแรง จากสถานกรณ์ในบราซิลที่ยังมีปัญหาข้าวโพดกระทบแล้ง และเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง ส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวโพดสหรัฐฯ คาดว่าราคาข้าวโพดต่างประเทศจะยังมีแนวโน้มยืนแข็ง 
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้นถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว

          สถานการณ์ราคากากถั่วเหลืองสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่กิโลกรัมละ 16.75 บาท   และมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการประท้วงของคนขับรถบรรทุกในบราซิล หลังจากราคาเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้า  ขณะเดียวกัน ภาวะแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงเพาะปลูกของบราซิล และมีฝนตกหนักในช่วงเก็บเกี่ยว  ทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้  ส่งผลให้ซัพพลายในตลาดไม่เพียงพอ ราคาจึงปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 30  เช่นเดียวกับอเมริกาที่ประสบภาวะแล้ง  ทำให้ผลผลิตที่จะออกช่วงเดือนกรกฎาคมมีปริมาณลดลง
         ส่วนการซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 376.90 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน สำหรับถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 1,023.00 เซนต์/บุชเชลราคาโดยรวมอ่อนตัวลงเล็กน้อย เนื่องมาจากกรณีพิพาทรอบใหม่ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ  ซึ่งที่ผ่านมาในแต่ละปีจีนได้นำเข้าถั่วเหลืองในปริมาณที่มาก  ประกอบกับปัญหาการขนส่งผลผลิตไปยังท่าเรือบราซิล ที่อยู่ระหว่างการหยุดชะงัก เพราะการประท้วงของรถขนส่ง คาดว่า แนวโน้มราคาตลาดต่างประเทศยืนอ่อน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

[adrotate banner=”3″]

ปลาป่น : ราคาอ่อนตัว
      ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ได้อ่อนตัวลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องมาจากการจับปลาของเปรูที่ทำได้ผลดี และสามารถจับไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ขณะที่ตลาดผู้ซื้อต่างประเทศไม่รีบร้อนที่จะซื้อ   โดยปลาป่นเกรดกุ้งราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 47.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 45.50 บาท  ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ลดลงจากกิโลกรัมละ 43.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 42.20 บาท  และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ลดลงจากกิโลกรัมละ 40.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 39.70 บาท
        ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 41.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 38.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 37.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน

ข้าว : ราคาลดลง


        การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ชะลอตัวลง  โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 476 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 475 เหรียญสหรัฐฯ ด้านราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี.ลดลงจากตันละ 387 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 386 เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศราคาไม่เปลี่ยนแปลง โดยข้าว 100% ชั้น 2 สัปดาห์นี้ ทรงตัวที่กระสอบละ 1,380 บาท เช่นเดียวกับปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,100 บาท    
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว
สุกร : ราคาอ่อนตัว
         ขณะนี้ทุกฝ่ายเริ่มตระหนักถึงต้นทุนการผลิตสุกรขุนของผู้เลี้ยงสุกรว่ามีราคาสูง โดยมีราคาเฉลี่ยที่ 63 บาทต่อกิโลกรัม  และผลจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยง ได้ส่งผลต่อกระแสเงินสด  และการขาดทุนของผู้เลี้ยงสุกรในทุกระดับที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานตั้งแต่กลางปี 2560 ที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงปัจจุบันโดยราคาประกาศล่าสุดของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติอ่อนตัวจากราคา 59 – 65 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 56 – 65 บาทต่อกิโลกรัม
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 58)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัวไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว


         แม้ว่าโรงเรียนในระดับประถม และมัธยมจะเปิดภาคเรียนแล้ว แต่ในระดับอุดมศึกษายังอยู่ในระหว่างการปิดภาคเรียน ประกอบกับสัปดาห์นี้มีฝนตกต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยลบ ที่ส่งผลให้การบริโภคเนื้อไก่สัปดาห์นี้ชะลอตัว  ส่วนภาคการเลี้ยง  โดยราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่กิโลกรัมละ 32 บาท  ส่วนลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 8.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ราคาอยู่ที่ตัวละ 18.00 บาท  

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อจะอ่อนตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
        ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท     
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่จะยืนแข็ง

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF