เนรมิต2งานช่วงเดียวกัน“Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA 2018”ในบางกอก

  •  
  •  
  •  
  •  

 

        อีกครั้งที่ทั่วโลกจับตาวงการอุตสาหกรรมเกษตรไทย หลังจากที่กรุงเทพ จะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรทั้งพืชไร่และพืชสวน ผ่านงาน Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA 2018 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

       จากข้อมูลทางสถิติระบุว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตข้าวรายใหญ่อันดับต้นๆของโลกและเป็นศูนย์กลางทางการเกษตรที่ผลิตอาหารเสมือนครัวของเอเชียหรือครัวของโลกก็ว่าได้ ทั้งนี้จากการรายงานของรัฐบาลอินเดีย ระบุว่า  ตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย มีมูลค่าสูงถึง 680 ล้านยูโร (เมื่อปี 2014) เป็นผลมาจากการกระจายตัวทางเศรษฐกิจและการย้ายถิ่นฐานของประชากรไปยังประเทศที่มั่นคงกว่า จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมพืชสวนของประเทศอย่างต่อเนื่อง

        การทำเกษตรกรรมและการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคเป็นอุตสาหกรรมที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานแบบดั้งเดิมจำนวนมากจะเห็นได้จากตัวเลขสถิติปี 2017 ชี้ชัดว่า 33% ของ 38.4 ล้านคนทำอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคในภาคเกษตรกรรม แต่นับเป็นสถิติที่น้อยลงกว่าปี 1995 ที่มีผู้ทำอาชีพด้านเกษตรกรรมต่ำลงไปกว่า 5 ล้านคน เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเลิกจ้างแรงงานในภาคเกษตรและหันเหมาเริ่มใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเข้าช่วย นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีของธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงนี้ได้คลอบคลุมไปยังหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       จากความเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเป็นประตูให้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ที่ทให้ บริษัท วีเอ็นยู  เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด และ ดีแอลจี อินเตอร์เนชั่นแนล สองผู้จัดงานยักษ์ใหญ่ ได้ร่วมมือกันจัดสุดยอดงานแสดงสินค้าและ เทคโนโลยีพืขไร่พืชสวนแห่งเอเชีย หรืองาน “Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA 2018” ขึ้นมา

        งานนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ในธีมการจัดงาน “ทางออกสำหรับทุกปัญหาของภาคเกษตรกรรมเอเชีย – Solutions for Horticulture and Agricultural Industries”โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างเวทีเจรจาธุรกิจที่ทรงประสิทธิภาพ นำเสนอเทคโนโลยีทางการเกษตรจากยุโรปสู่เอเชีย พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เรียนรู้ถึงการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

       สอดคล้องไปกับนโยบายภาคเกษตรของประเทศไทย ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมธุรกิจการเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อลดความต้องการการใช้แรงงานมนุษย์ลงและเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมสูงสุด

 

         ภาครัฐตระหนักเสมอถึงการเสริมสร้างความแช็งแกร่งให้ธุรกิจเกษตรควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดการส่งออกไปยังทั่วโลก ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลกำไรสูงสุดและคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาวเครื่องจักรกลที่มีบทบาทสูงสุดในภาคเกษตรไทยคงหนีไม่พ้น รถแทรกเตอร์ ซึ่งมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นเครื่องจักรกลอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายในฟาร์มเกษตรกรรมของไทย โดยเฉพาะการผลิตข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ

         ดังนั้นเกษตรกรผู้ผลิตข้าวจึงกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่สำคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่นักธุรกิจจับตา นอกเหนือจากรถแทรกเตอร์ เกษตรกรต่างเริ่มหันความสนใจมาที่เทคโนโลยีเรือนกระจกอัจฉริยะที่สามารถเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมพืชสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์การแข่งขันและการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในการผลิตอาหารส่งออกไปสู่ตลาดโลกต่อไป

เปิดตัวโซนการจัดแสดงใหม่ล่าสุด “Systems & Components”’

          ภายในงาน AGRITECHNICA ASIA หรือ งานแสดงสุดยอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 2 มีการเปิดตัวโซนแสดงนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ภายใต้ชื่อ ‘Systems & Components’ซึ่งจะเป็นเวทีการเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนความรู้ทางนวัตกรรมระดับประเทศ ภายในโซนนี้ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลก การจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการผลิต และอะไหล่เครื่องจักรจากผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วน (OEM) โดยตรง

       ตลอดจนการเปิดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิศวกรรมเกษตรใหม่ล่าสุด แบบครบวงจรการผลิต ได้แก่ เครื่องยนต์ ระบบไฮโดรลิกส์ เพลาขับ กระปุกเกียร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ จากผู้ผลิตระดับโลกโซนนี้จะกลายเป็นเสมือนจุดนัดพบที่สำคัญของผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา จัดซื้อจัดหานักวิศวกรรมเครื่องจักรกล เป็นอีกโซนที่นักลงทุนและผู้ซื้อรายสำคัญจากทั่วโลกต่างให้ความสนใจ

รัฐ– สมาคมนานาชาติ -ผู้ประกอบการชั้นนำกระตุ้นตลาดเอเชีย

        ในส่วนของงาน Horti ASIA หรือ งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย เป็นงานเจรจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมพืชสวนครบวงจร คลอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีเรือนกระจกจากนานาประเทศ จัดอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 6 ปี ในปี 2018 นี้ งาน Horti ASIA เผยพันธมิตรการจัดงานร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์พืชสวนนานาชาติ หรือ International Society for Horticultural Science: ISHSเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระดับนานาชาติร่วมกันผ่านทางการประชุมวิชาการต่อไป

          นอกจากนี้ผู้จัดเผยถึงความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน ตลอดจนสมาคมที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรระดับนานาชาติที่พร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานทั้งสองงานในปีนี้ โดนได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย), สมาคมวิทยาศาสตร์พืชสวนนานาชาติ (ISHS), สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย(TSAE), สมาพันธ์สมาคมเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ReCaMa), สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI), สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมการค้าและเทคโนโลยีเกษตรกรรมแห่งประเทศเกาหลีใต้ พร้อมด้วยความร่วมมือจากทั้งสถานอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ และ สถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย

           ในส่วนของผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลกต่างให้ความสนใจที่จะมาเปิดตลาดการค้าแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียอย่างคับขั่ง ในงาน AGRITECHNICA ASIA มีรายนามบริษัทชั้นนำ ดังนี้ บริษัท AGCO Holding (สิงคโปร์) Pte. Limited; Röhren- und Pumpenwerk Bauer GmbH (เยอรมัน); CelikelTarimMakineleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. (ตุรกี); FLIEGL Agrartechnik GmbH (เยอรมัน); KUHN S.A. (ฝรั่งเศส); MaschioGaspardo S.p.A. (อิตาลี); Minos Agricultural Machinery (ตุรกี); PöttingerLandtechnik GmbH (ออสเตรีย); and Jiangsu World Agricultural Machinery (จีน)เป็นต้น ในส่วนของงาน Horti ASIA ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับบริษัทชั้นนำ อาทิ Yara Thailand(ประเทศไทย) ; Priva International Beijing Ltd. (เนเธอร์แลนด์); East-West Seed International Limited (เนเธอร์แลนด์); Xarvio (Bayer AG) (เยอรมัน); and Richel Group (ฝรั่งเศส) เป็นต้น

          T.C. Truesdell ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารการตลาดนานาชาติ จาก บริษัท PÖTTINGER Landtechnik GmbH,  กล่าวว่า  รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน AGRTIECHNICA ASIA นี่เป็นโอกาสอันดีที่ได้นำเสนอเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพไปถึงปลายทางของผู้ผลิตและค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาคเอเชีย บริษัทเชื่อมั่นว่าการเข้าร่วมแสดงงานในครั้งนี้จะส่งผลไปสู่ความสำเร็จก้าวต่อไปสู่ผู้นำตลาดระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง”

[adrotate banner=”3″]

       สอดคล้องกับ Mehdi Saint-André กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด ที่กล่าวสนับสนุนว่า รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เข้าร่วมงาน Horti ASIA เวทีเจรจาการค้านี้จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการแข่งขันและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อผลักดันให้ภาคเกษตรของไทยเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างสมบูรณ์ ร่วมด้วยความร่วมมือจากผู้ประกอบการในห่วงโซ่ธุรกิจอื่นๆ เพื่อต่อยอดและพัฒนาความยั่งยืนในภาคการเกษตรระยะยาวต่อไป โดยอาศัยความรู้ด้านวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลสมัยใหม่“

          อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าชมงานที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามข่าวสารของงานได้ที่ www.agritechnica-asia.com และ www.horti-asia.com ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 เตรียมพบกับผู้ประกอบการมากกว่า 200 บริษัทจากนานาประเทศ มาพร้อมผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาการทำเกษตรกรรมอย่างตรงจุด พร้อมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจ และการทำเวิร์คช๊อปสุดพิเศษจากบริษัทชั้นนำภายในงานอีกมากมาย

          สนใจเข้าร่วมจัดแสดงงาน กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ โทร. 02-6700900 ต่อ 209 (VNU Exhibitions Asia Pacific หรือ โทร. +49 69 24788 282 (DLG INTERNATIONAL) ติดตามข่าวสารการจัดงานได้ที่ Facebook ( @AGRITECHNICA ASIA และ @ Horti ASIA) หรือ แอด LINE Official พิมพ์ @agritechnicaasiaและ @hortiasia