สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

  •  
  •  
  •  
  •  

                       สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
                                 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2มีนาคม 2561

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหลือน้อยลง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่มีราคาหาบละ  588บาท เป็นหาบละ 597บาท  
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 1มีนาคม 2561รอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 386.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลผลิตข้าวโพดในอาร์เจนตินา ที่กระทบแล้ง ประกอบกับบราซิลมีการเพาะปลูกข้าวโพดรุ่นสองล่าช้า เพราะมีฝนตกมากเกินไป ทำให้อุปสงค์การส่งออกของสหรัฐฯดีขึ้น โดยในอเมริกา ยังไม่ถึงเวลาเพาะปลูก จึงไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าจะมีฝนตกมากเช่นกัน  
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว
เนื่องจากความสมดุลกันทั้งปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้และความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.75บาท  
ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 1  มีนาคม2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 386.50เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 1,038เซนต์/บุชเชล  เป็นราคาที่แข็งขึ้นเป็นผลจากความแห้งแล้งในอาร์เจนตินาที่มีปัญหาฝนทิ้งช่วงนาน  แต่ภาวะส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐฯไม่ดีนัก  เนื่องจากจีนหันไปซื้อผลผลิตจากบราซิล  ซึ่งมีโปรตีนดีกว่า  
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

[adrotate banner=”3″]

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ในสัปดาห์นี้ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 56.50บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1เกรดที่สูงกว่า 60โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 53.20บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60โปรตีน กิโลกรัมละ 50.70บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 53.20บาท และปลาป่นเบอร์ 2ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56แต่ไม่เกิน 60กิโลกรัมละ 49.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น


ความต้องการผลผลิตข้าวในตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ยังชะลอตัว เนื่องจากรอติดตามผลการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมปรับขึ้นเล็กน้อย โดยข้าว 100 %ชั้น 2ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 439 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 440เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี.ราคาอ่อนลงเล็กน้อย จากราคาตันละ 362เหรียญสหรัฐฯ  เป็นตันละ 369เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100 %ชั้น 2สัปดาห์นี้ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,240บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากสัปดาห์ก่อนที่กระสอบละ 1,000บาท เป็นกระสอบละ 1,020บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
ราคาสุกรขุนเริ่มทรงตัว น.สพ.นพลิศ เสริมศักดิ์ศศิธร ที่ปรึกษาสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และนายกสมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทย กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติว่า เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวลงของสุกรขุนที่ออกสู่ตลาดในพื้นที่หลักๆ จากน้ำหนักสุกรขุนที่ออกจำหน่ายเริ่มมีน้ำหนักเฉลี่ยลดลง  แต่จากการขาดทุนสะสมของเกษตรกรในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลต่อสภาพคล่องที่กดดันอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง  ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์รับจะทบทวนข้อเสนอของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติอีกครั้งในการนำมาตรา 29ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542มากำหนดราคารับซื้อสุกรขุนขั้นต่ำในช่วงวิกฤต สัปดาห์นี้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและราคาซื้อขายจริงอยู่ที่กิโลกรัมละ 47-52บาท  
ด้านลูกสุกรขนาด 16กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,300บาท (บวกลบ 46)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว


สัปดาห์นี้หลายโรงเรียนทะยอยปิดภาคเรียนแล้ว  ทำให้การบริโภคเนื้อไก่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ด้านผู้เลี้ยงอิสระได้ลดจำนวนการนำลูกไก่เข้าเลี้ยงโดยเฉพาะทางภาคใต้คาดว่าสถานการณ์ราคาไก่เนื้อจะค่อยๆอ่อนตัวลงในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งหากการเลี้ยงลดจำนวนลงมากอย่างต่อเนื่อง  จนสามารถระบายไก่ใหญ่ไม่ให้เหลืออยู่ได้ ก็อาจทำให้ราคาไก่ใหญ่พลิกกับมายืนแข็งได้  สำหรับพื้นที่ทางภาคเหนือ ผู้เลี้ยงไก่อิสระยังมีการแข่งขันกันมากโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง  ส่งผลให้ราคาขายไก่เนื้อหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่กิโลกรัมละ 32บาท
ด้านลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีราคาตัวละ 11.50บาท ส่วนลูกไก่ไข่ ราคายืนที่ตัวละ 10.00บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดสัปดาห์นี้ยังเพียงพอกับความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดยังทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฟองละ2.40 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF