ปลูกยางพาราแบบ 5 สวนยางผสมผสาน

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…อุทัย สอนหลักทรัพย์

                                                                          อุทัย สอนหลักทรัพย์

             ปัญหาราคายางพาราที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ ทางสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย ( สยยท.) ขอเสนอการทำอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่จะพึ่งตนเองได้ โดยใม่ต้องขอให้รัฐช่วยเยียวยาเมื่อยางราคาตกต่ำโดย สยยท.เสนอโค่นยางพาราปลูกแบบ 5 สวนยางผสมผสานโดยนำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของในหลวงร.๙ และทำอาชีพเสริมโดยเลี้ยงวัวในสวนยางตามที่ นายสุนทร นิคมรัตน์ นายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทยเสนอ ถ้าสนใจติดต่อโดยตรงกับ นายสุนทร นิคมรัตน์ ได้ที่เบอร์โทร0818972428 ปรึกษาใด้ครับ

            การเลี้ยงโคนมในสวนยางน่าสนใจครับ คือเราโค่นยางพาราสัก 2ไร่ เพื่อปลูกหญ้าเนปียร์ แล้วเลี้ยงแม่วัว 6 แม่ ขายลูกอายุ 1ปี. ตัวละ 20,000 บาท ถ้าคำนวนแล้ว 6 ตัวจะได้ 120,000 บาท ขี้วัว คิดเป็นเงิรตัวละ1.000 บาท สนใจไปดูของจริงได้

            อย่างก็ตามต้องยอมรับว่า ช่วงนี้เกษตรกรชาวสวนยางยังขาดทุนทรัพย์ ฉะนั้นอาชืพเสริมของเกษตรกรชาวสวนยาง รัฐควรให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำตำหรือปลอดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเกษตรกรใด้ทุกอาชีพใม่ใช่นโยบายเพิ้อฝันขายฝันประกันราคายาง70/80บาท/กก.

           ผมอยากถามว่าผู้ส่งออกยางขายใว้ล่วงหน้า STR20 ราคา 40 บาท/กก ซึ่งในความเป็นจริงควรพูดในสิ่งที่เป็นไปใด้ดีก่วา เพราะดูแล้วจะสู้กับตลาดล่วงหนัาใด้อย่างใร ทางออกต้องสนับสนุนให้เกษตรกรทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางใช้ในประเทศและส่งออกเท่านั้น และทำอาชีพเสริมโดยใม่ต้องง้อกรีดยางขายเมื่อราคายางตำก่วาต้นทุน

        ล่าสุดเมื่อวันที่17 เมษายน 2562 ผมได้ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจรานาศึกษาผลิตทางการเกษตร ถือโอกาสนี้ได้นำเสนอสถาบันเกษตรกร เพื่อต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนในการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

       ทั้งนี้เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการปฎิบัติ การวางหลักเกณฑ์การกู้เงินจากรัฐบาลในอัตราดอกเบี้ยต่ำและรัฐควรชดเชยดอกเบี้ยให้ ตรงนี้จะงดีกว่าการให้เปล่า ไม่ควรกำพนดเงื่อนใขมากนักและการจัดตั้งโรงงานใม่ควรจำกัดพื้นที่การขออนุติควรอนุมัติในกรณีพิเศษ

       กระนั้นข้อเสนอนี้จะเป็นได้มากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความจริงใจของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาวิกฤตราคายางพาราอย่างจริงหรือไม่? ผมขอฝากข้อเสนอนี้ด้วยครับ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ