“มนัญญา” มอบหมอนยางพาราให้ 8 โรงพยาบาลในอุทัยธานี

  •  
  •  
  •  
  •  

“มนัญญา” นำผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจากโครงการสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ ของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดอุทัยธานี มอบให้ 8 โรงพยาบาลในพื้นที่ 

     วันที่ 26 กันยายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดืนทางไปเป็นประธานในพิธีมอบหมอนยางพาราจากโครงการสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ ให้กับผู้แทนโรงพยาบาลในจังหวัดอุทัยธานี 8 แห่ง พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายไพโรจน์ สมัครธัญกิจ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด นายประสิทธิ คุณปะสารท ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

    นางสาวมนัญญา กล่าวว่า การดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรชาวสวนยาง และประโยชน์ต่อสังคม เพราะผลของการดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ ช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ยางพารา ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา ช่วยสนับสนุนผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุทัยธานีสถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ตลอดจนผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ สิ่งสำคัญที่สุดคือช่วยให้ราคายางพาราในประเทศมีราคาที่เหมาะสม สร้างเสถียรภาพราคายางพาราแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางอีกด้วย

     ทั้งนี้ สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยคต จำกัดได้รับการอนุมัติให้ ดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จากเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 44 (3) ของการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

    โดยมีกลุ่มเป้าหมายและประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุทัยธานี บุคลากรของสถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ เกษตรกรชาวสวนยาง และสมาชิกสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยมุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อสังคม และประโยชน์ส่วนรวม