“ประภัตร” ดัน 5 อาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ชาวสุพรรณฯช่วงเว้นจาการทำนา

  •  
  •  
  •  
  •  

“ประภัตร” เตรียมส่งเสริม 5 อาชีพเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีช่วงเว้นจากการทำนาช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด และฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  เน้นการเพาะปลูก และปศุสัตว์ ย้ำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ และสำรวจความต้องการร่วมโครงการฯ ของเกษตรกรในทันที

    วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตำบล  หนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมนำข้าวสารอาหารแห้งและต้นพริกจำนวน 20,000 ต้น มามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น และให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ทำให้มีปริมาณน้ำน้อยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำภาคประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

     นายประภัตร กล่าวว่า ขณะนี้ได้เตรียมที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนา โดยจะส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่การหาพันธุ์พืชและสัตว์ ไปจนถึงการหาตลาดรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร โดยโครงการที่จะส่งเสริมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีดังนี้ 1.โครงการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรปลูกพริก 2.โครงการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีด 3.โครงการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเลี้ยงปลาดุก 4.โครงการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ – เป็ดไข่ และ 5.โครงการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเลี้ยงวัว โดยทุกโครงการฯ นั้นได้เน้นย้ำกับหน่วยงานในพื่นที่ ให้ลงพื้นที่ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ และสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกรในทันที