มก.เปิดรับสมัครบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน 3 ปี -คนในพื้นที่เข้าร่วม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รอบ 3

  •  
  •  
  •  
  •  
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน 3 ปี หรือนิสิต นักศึกษาผู้ที่กำลังศึกษา และประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รอบ 3 สนใจสมัครได้ตั้งแต่
วันที่ 25 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สมัครได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/7VC1wPfoiT6jT5vj8
   
    พิเศษ สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่สมุทรปราการ สมุทรสงคราม กรุงเทพฯ และใกล้เคียง ยังว่างงาน หรือสนใจงานประจำ (บัณฑิตจบใหม่ เดือนละ 15,000/ ประชาชน เดือนละ 9,000/ นิสิตนักศึกษา เดือนละ 5,000) เชิญชวนมาร่วมงานในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย   รอบนี้รับสมัครผู้สมัครทุกประเภทรอบใหญ่ รอบสุดท้าย  สมัครภายใน 26 ม.ค. เริ่มจ้าง 1 ก.พ.  สมัครหลังจากนั้น เริ่มจ้าง 1 มี.ค.
      ทั้งนี้จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) โดยคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ รับผิดชอบ 4 ตำบล คือ 1. ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, 2.ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ,3. ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม, และ4. ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
     โดยโครงการนี้มุ่งสร้างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประกอบกับการจ้างงานในพื้นที่ 20 อัตราในแต่ละตำบล เป็นเวลา 1 ปี รับสมัคร หลักฐานการสมัคร1) ประชาชน,2) บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี,3) นิสิตปัจจุบัน  4 ตำบลนี้เท่านั้น ที่ทำงานที่คณะสังคมฯต้องแจ้งความประสงค์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ระบุจังหวัด, อำเภอ, ตำบล ให้ถูกต้อง✏️ สมัครภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2564  โปรดเลือกประเภทและพื้นที่ให้ถูกต้อง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe…/viewform