ธพว. ร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีชุมชนในยุควิถีชีวิตใหม่

  •  
  •  
  •  
  •  

 

      นางจงรักษ์ โปลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เข้าร่วมงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีชุมชนในยุควิถีชีวิตใหม่ (โควิด-19) พร้อมร่วมอภิปรายเรื่อง “การเข้าถึงแหล่งเงินทุน SMEs และให้คำปรึกษาด้านการเงิน” แก่กลุ่มอาชีพสตรีในชุมชนหรือผู้ประกอบการสตรีขนาดเล็กในชุมชน

      เพื่อแนะนำเสริมสร้างความเข้าใจ ขั้นตอนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาครัฐ ตลอดจนการสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้มีความมั่นคงสามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ต่อไปได้  โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน  อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทย และประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร