สภาเกษตรกรฯจับมือท้องถิ่น-สสส.เดินหน้าหนุนทำเกษตรปลอดภัย 4 ภาคทั่วไทย 

  •  
  •  
  •  
  •  

สภาเกษตรกรฯจับมือท้องถิ่น และ สสส.กอดคอเดินขับเคลื่อน การผลิตอาหารปลอดภัย ทำเกษตรปลอดโรคด้วยระบบอินทรีย์ เป้าหมายกระจายพื้นที่ 4 ภาคทั่วประเทศ ประเดิมแล้วที่สุรินทร์  พัทลุง ล่าสุทำโครงการ “ขับเคลื่อนสุโขทัยเมืองเกษตรคุณธรรม” ก่อนสู่เป้าหมายต่อไปที่ลพบุรี พร้อมขยายพื้นที่เพิ่มเติมไปยังเชียงใหม่  กาฬสินธุ์  ตรัง และราชบุรี

      ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำสู่ประเทศเป็นผู้ผลิตภาคเกษตร มุ่งเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัย การทำเกษตรอินทรีย์  โดยเริ่มตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการเกษตร นำมาวิเคราะห์ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตอาหารปลอดภัยด้วยเครือข่ายของชุมชนเอง  เป้าหมายกระจายพื้นที่ 4 ภาคทั่วประเทศ  ซึ่งขณะนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  พัทลุง ไปแล้ว

                                                              สมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์

     ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จังหวัดสุโขทัยได้จัดทำโครงการ ขับเคลื่อนสุโขทัยเมืองเกษตรคุณธรรมเพื่อให้เกษตรกรจังหวัดสุโขทัยมีจิตสำนึกในการผลิตอาหารปลอดภัยในระบบการจัดการเกษตรเพื่อสุขภาวะชุมชน นำมาซึ่งผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น เป้าหมายต่อไปคือจังหวัดลพบุรี และเตรียมขยายพื้นที่เพิ่มเติมไปยังจังหวัดเชียงใหม่  กาฬสินธุ์  ตรัง และราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนเรื่องของอาหารปลอดภัยจากผู้ผลิตส่งต่อยังผู้บริโภคด้วยองค์ความรู้ในการผลิต การบริโภค ตลาดท้องถิ่น ให้เข้มแข็งพอจากนั้นจึงเชื่อมโยงไปยังตลาดนอกชุมชน คาดหวังให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืนบนความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

                                                                           ดวงพร  เฮงบุณยพันธ์

           ด้าน นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สสส.มีหน้าที่จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง เมื่อร่วมมือกับสภาเกษตรกรจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่แล้ว จะสามารถสร้างระบบเกษตรกรรมให้ดีขึ้นตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดและนโยบายของประเทศ โดยเกษตรกรในพื้นที่ต้องเป็นเจ้าภาพหลัก ในการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามาร่วมพัฒนาเป็นพื้นที่ปฏิบัติการจริง

        เนื่องจากภาคเกษตรต้องมีกลไกขับเคลื่อนระบบเกษตร  สสส.ได้ร่วมสนับสนุนสร้างจังหวะก้าวให้เกษตรกรมีอาชีพที่ดีรายได้ดีสู่ประชาชนผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี ภายใต้การขับเคลื่อนนี้  สสส.จะสนับสนุนสภาเกษตรกรจังหวัดในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีและงบประมาณเพื่อทำให้ระบบเกษตรกรรมในระดับตำบลดีขึ้นตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลของสภาเกษตรกร อันนำสู่การสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตต่อไป

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ