พาณิชย์เปิดฉากปูพรมจัด”มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย”

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน “MOC Biz Club Expo 2018 :มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย” ปูพรมจัดงานทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ แบบมางานเดียวจบครบเครื่องเรื่องการค้า ทั้งงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีทั่วไทยจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ ให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจการให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ การสัมมนา/เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้าและความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการฐานราก หวังผลักดันธุรกิจการค้าของไทยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศสู่ธุรกิจการค้าในระดับสากล

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า นโยบายของกระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งรวมทั้งให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ Micro SMEs ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่องซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy)และส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในระดับท้องถิ่น ด้วยการสร้างกลุ่มเครือข่ายธุรกิจในรูปแบบ ‘MOC Biz Club’ ขึ้นใน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า11,000 ราย และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้โดยมุ่งหวังให้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Clubเป็นศูนย์รวมของกลุ่มธุรกิจที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้แก่ Micro SMEsผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยดำเนินงานในรูปแบบ ‘ประชารัฐ’ซึ่งมีพาณิชย์จังหวัดเป็นแกนกลางเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อร่วมกันคิด พัฒนาและดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Clubมาโดยตลอด

การจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจในท้องถิ่นซึ่งจะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันแก่สมาชิกเครือข่ายฯ ให้มีความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within)ก่อนที่จะเชื่อมโยงสู่สากล (Connect to the World) ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนโดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ 1) งานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่นำเสนอสินค้าและบริการของดีทั่วไทยจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ 2) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าในการต่อยอดธุรกิจ และพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

[adrotate banner=”3″]

3)การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการการตลาด 4) การสัมมนา/เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดและมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

สำหรับการจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’จะจัดขึ้นทั้งหมดรวม 5 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และอีก 4 ภูมิภาค ได้แก่ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

ครั้งที่ 3 ระดับประเทศ (กรุงเทพฯ) ระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี
ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกและภาคกลาง ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต นนทบุรีครั้งที่ 5 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หาดใหญ่ สงขลา

[adrotate banner=”3″]

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงาน MOC Biz Club Expo 2018 :มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย จะเป็นเวทีสำคัญของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Clubในการแสดงศักยภาพทางการค้าและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกระดับที่กำลังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจได้มาพบปะเจรจาการค้าร่วมกันอีกทั้งประชาชนทั่วไทยยังได้เลือกชมและซื้อสินค้าของดีมีคุณภาพจากทั่วประเทศอีกด้วยดังนั้นทุกคนจึงไม่ควรพลาดงานดีๆ แบบนี้

ดังนั้นขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจ และผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน โทร.0 2547 4445 หรือติดตามข่าวสารอัพเดทได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือ สายด่วน 1570