ขนของดีทั่วไทยมาในงาน“วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018”

  •  
  •  
  •  
  •  

ขนของดีทั่วไทยมาในงาน “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018”

เปิดแล้วงาน “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” กระทรวงเกษตรฯจัดยิ่งใหญ่ ระดมของดีทั่วไทยมาพร้อมหน้าในงานนี้ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน สร้างรากฐานให้เข้มแข็ง พร้อมเปิดโอกาสคนกรุงฯ ชม ป้อปสินค้าพื้นบ้านเกรดเอจากผู้ประกอบการเง  คาดเงินสะพัดในงานไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท

           นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงาน “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ว่า วิสาหกิจชุมชน มีบทบาทสำคัญในกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งเป็นกิจการที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก สามารถพึ่งพาตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างเข็มแข็ง ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเห็นได้ชัด จากจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่เติบโตมากกว่า 85,000 แห่ง สมาชิกรวมไม่ต่ำกว่า 1.4 ล้านคน สามารถสร้างเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจได้สูงเฉลี่ย 2.55 หมื่นล้านบาท 

                          เลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ พร้อมผู้ที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นและผู้สนับสนุน

        “การรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน จึงถือเป็นการรวมพลังสร้างสรรค์ผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดด้วยภูมิปัญญาสากลสามารถยกระดับไปสู่ผู้ประกอบการระดับสูงต่อไปได้ ถือได้ว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่รากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไป” นายเลิศวิโรจน์ กล่าว 

        สำหรับการจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ของกรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้ ถือว่าเป็นแนวทางที่สำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดมานำเสนอผลงานและจำหน่ายสินค้าที่มีเอกลักษณ์ คุณภาพดี และมีมาตรฐานให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชนด้วย

         ด้านนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงาน “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเพลนารีฮออล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ภายใต้แนวคิด “Smart Product by วิสาหกิจชุมชน” โดยมุ่งหวังเพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจที่เปิดกว้างให้นักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม

[adrotate banner=”3"]

          นอกจากนี้ ยังถือเป็นงานสำคัญที่จะนำเสนอถึงความเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวตนและความเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นและเป็นต้นแบบของการพัฒนา กระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็น Smart Product  การใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เช่น การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อแก้ไขราคาผลผลิตตกต่ำ เป็นต้น

           ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า และบริการของวิสาหกิจชุมชนที่มีเอกลักษณ์มีคุณภาพ ได้รับรองมาตรฐานทั้ง 77 จังหวัด กว่า 270 วิสาหกิจชุมชน เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งยังช่วยให้วิสาหกิจต่างพื้นที่ ได้ศึกษาเปรียบเทียบสินค้าของตนเองและวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ เกิดแนวคิดในการพัฒนา ขณะเดียวกันในงานยังมีการจัดกิจกรรมการเสวนา การฝึกอาชีพให้แก่ผู้สนใจ และการแสดงจากศิลปินชั้นนำ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ