วิธีปลูก 3 สมุนไพรต้านโควิด “ฟทจ.-กระชาย-ขิง” แบบง่ายๆ ให้ผลผลิตงามๆ …คลิกอ่านเลย

  •  
  •  
  •  
  •  

บังดล คนเดิม

      ปัจจุบันกระแสการบริโภคพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการต้านทานเชื้อไวรัสโควิด -19 กำลังมากแรง โดยเฉพาะ 3 พืชสมุนไพร อย่างฟ้าทะลายโรค (ฟทจ.)  กระชาย และขิง ทำให้พืชสมุนไพรเหล่านี้เป็นที่ต้องการของตลาด ทางกรมวิชาการเกษตร จึงจัดทำโครงการ “ชุมชนต้นแบบ พืชสมุนไพรต้านโควิด 19”  เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนผลิตพืชสมุนไพร 3 ชนิดนี้ เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง ด้านสมุนไพรใช้เป็นยารักษาโรค ปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นแหล่งกระจายพันธุ์ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วย

     ล่าสุดได้ดำเนินการใน 3 ชุมชนต้นแบบของภาคใต้ ที่ ตำบลรำแดง ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร  และตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 30 ราย ซึ่งท่านรองอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะโฆษกกรมวิชาการเกษตร ได้แนะนำการปลูกพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดนี้อย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้พืชสมุนไพรที่มีคุณภาพดังนี้นครับ

      การปลูกฟ้าทะลายโจร สามารถปลูกได้ในสภาพแปลงปลูกแบบยกร่องกว้าง 1.5-2.0 เมตร หรือปลูกในกระสอบปลูกพืชขนาด 20 นิ้ว หรือปลูกใช้วิธีหว่าน อัตราเมล็ดพันธุ์ 1.0-1.5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปลูกแบบย้ายกล้า ระยะปลูก 30×40 เซนติเมตร รองหลุมด้วยปุ๋ยคอกและปูนขาว เมื่ออายุ 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยยูเรีย เมื่ออายุ 2 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ และเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 77 วัน หรือดอกบานประมาณ 50% ให้ตัดยอดยาว 25 เซนติเมตร จะทำให้ได้สารสำคัญสูง ผลผลิตน้ำหนักสด 3-5 ตันต่อไร่ น้ำหนักแห้ง 777 กิโลกรัมต่อไร่ หรือขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้น

    สำหรับการปลูกกระชาย ให้เตรียมแปลงปลูกแบบยกร่องกว้าง 1.5-2.0 เมตร สูง 15-20 เซนติเมตร หรือปลูกในกระสอบปลูกพืชขนาด 20 นิ้ว ไถเตรียมดินปลูกให้ลึก 20 เซนติเมตร เพื่อให้เหมาะกับการผลิตหัว ส่วนในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเน่า ควรอบดินเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยปุ๋ยยูเรียผสมปูนขาว อัตราส่วน 1:10 คลุกให้เข้ากับดินรดน้ำ และตบดินให้แน่น ทิ้งไว้ 7 วัน ใช้ระยะปลูก 10×15 เซนติเมตร จะได้ผลผลิตสูง หรือ 25×15 เซนติเมตร จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี เมื่ออายุ 2 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 เมื่ออายุ 4 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 8-9 เดือน จะให้สารสำคัญสูงสุด

    ส่วนการปลูกขิง เตรียมแปลงปลูกแบบยกร่องกว้าง 1.5-2.0 เมตร สูง 15-20 เซนติเมตร หรือปลูกในกระสอบปลูกพืชขนาด 20 นิ้ว ไถเตรียมดินปลูกให้ลึก 20 เซนติเมตร เพื่อให้เหมาะกับการผลิตหัว ส่วนในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเน่า ควรอบดินเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยปุ๋ยยูเรียผสมปูนขาว อัตราส่วน 1:10 คลุกให้เข้ากับดินรดน้ำ และตบดินให้แน่น ทิ้งไว้ 7 วัน ใช้ระยะปลูก 20×50 เซนติเมตร เมื่ออายุ 2 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 เมื่ออายุ 4 เดือนใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวขิงอ่อนช่วงอายุ 4-5 เดือน และเก็บเกี่ยวขิงแก่ช่วงอายุ 8-12 เดือน

    เกษตรกรรที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศวพ.จังหวัด) และสำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7444-5905