“กัญชง” เป็น “กัญชา”ได้ เรื่องจริง…มันอยู่ที่สาร ไม่ใช้ลำต้น (คลิกดูคลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

บังดล คนเดิม

       หลังที่มติคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2563 จัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อปลดล็อกส่วนของกัญชาและกัญชงให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จัดเป็นยาเสพติดนั้น  ทำให้คนไทยตื่นตัวกันทั้งประเทศ โดยหวังว่า จะมีรายได้จากการปลูกกัญชาเสรี

      กระนั้นมีคนไทยเราจำนวนไม่น้อยยังแยกแยะกัญชากับกัญชงไม่ออก และหลายคนอยากรู้ว่า จะดูหรือสังเกตุกันอย่างไรว่าต้นไหนคือกัญชา และต้นไหนคือกัญชง เพราะทั้งกัญชาและกัญชงเป็นพืชที่มีต้นคล้ายกันมาก กำเนิดจากพืชชนิดเดียวกัน คือ Cannabis sativa L. อยู่ในวงศ์ Cannabidaceae ด้วยกัน ทำให้มีลักษณะภายนอกแตกต่างกันน้อยมาก จึงทำให้คนเกิดความสับสนว่ากัญชงคือกัญชาcและกัญชาคือกัญชง

     อย่างไรก็ตามในลักษณะเบื้องระบุว่า กัญชา มักจะมีลักษณะเตี้ยและเป็นพุ่ม แตกกิ่งก้านค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับกัญชง ส่วนใบก็สีเขียวจัดจะมีประมาณ 5-7 แฉก ส่วนกัญชง ลำต้นจะสูงและเรียว จะสูงกว่าต้นกัญชาใบกัญชงจะมีขนาดใหญ่กว่ากัญชา มีการเรียงสลับของใบที่ห่างกัน และมีประมาณ 7-11 แฉก สีเขียวอ่อน   แต่…อันนี้เป็นเพียงหลักการเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ข้องเท็จ 100%  ในส่วนข้อเท็จจริงตามหลักวชิชาการขึ้นอยู่กับสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol ) หรือ THC

      ทั้งนี้ คุณอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ผู้ที่คลุกคลีอยู่กับวงการกัญชง และกัญชามายาวนานในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรกรอินทรีย์ บ้านทุ่งแพม ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกัญชาทางการแพทย์ในระบบเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ที่ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน บอกว่า ลักษณะทางพฤษชาติไม่ใช่ตัวชี้วัดว่า เป็นกัญชาหรือกัญชง เพราะบางครั้งปลูกกัญชาในสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโต คุณภาพไม่ดีมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล  หรือ THC ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ำหนักแห้ง(1-3)ก็ถือว่าเป็นกัญชง  ขณะเดียวกันปลูกกัญชง ในสภาพพื้นที่เอื้ออำนวย ต้นกัญชงงอกงาม มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ำหนักแห้ง(1-3) ถือเป็นกัญชา บทสรุปคือสารปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (HHC )เป็นตัวชีวัด (ฟังเสียงในคลิป)

    “กัญชง” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า  Hemp ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannnabis sativa L. Subsp. Sativa ลำต้นสูงมากกว่า 2 เมตร เป็นปล้องหรือข้อยาว แตกกิ่งก้านน้อยและแตกกิ่งไปในทิศทางเดียวกัน เปลือกเหนียวลอกง่าย ให้เส้นใยยาวมีคุณภาพสูง  ใบ เป็นแฉกขอบหยักสีเขียวอมเหลือง ใบมีแฉกประมาณ 7-9 แฉก เรียงตัวของใบค่อนข้างห่าง เมื่อนำมาสูบจะมีกลิ่นหอมน้อย มีสาร THC) น้อยกว่า 0.3% ที่จุดเด่นของกัญชงนั้นจะไม่ใช่สาร THC แต่จะเป็น CBD (Canabidiol) เสพแล้วจะไม่ได้เคลิบเคลิ้มเหมือนกับกัญชา

      “กัญชา” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า  Marijuana ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa L. Subsp. indica (Lam.) E. Small & Cronquist ส่วนใหญ่ต้นสูงไม่ถึง 2 เมตร ปล้องหรือข้อสั้น แตกกิ่งก้านจำนวนมากแบบเป็นแบบสลับ เปลือกต้ไม่เหนียว ลอกได้ยาก ใบเป็นสีเขียวเข้ม ใบชิดกัน มีประมาณ 5-7 แฉก เมื่อออกผล เมล็ดมีขนาดเล็ก ผิวเมล็ดมันวาว เอามาจะมีกลิ่นหอมคล้ายหญ้าแห้ง มีสารTHC) ประมาณ 1-10% สูบแล้วทำให้มีอาการเคลิบเคลิ้มถูกนำไปใช้ในเรื่องของสันทนาการนั่นเอง