เคล็ดลับให้น้ำมะพร้าวน้ำหอม มีรสชาติหอม หวาน อร่อย ต้องใส่ “เกลือทะเล” (มีคลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

บังดล คนเดิม

     บางคนปลูกมะพร้าวน้ำหอม มักจะประสบปัญหากับบางครั้งน้ำไม่หวาน บางครั้งน้ำหวานแต่ไม่หอม ทั้งที่ต้นพันธุ์มาจากสวนที่มีน้ำทั้งหวานและหอม ซึ่งเกิดจากธาตุอาหารนั่นเอง

     จงจำไว้ง่ายๆ ในแต่ละพื้นที่ความสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินที่แตกต่างกัน นักวิชาการจึงแนะนำให้ใช้ปุ๋ยสั่งตัด หรือใส่ปุ๋ยตามที่พืชต้องการในช่วงนั้นๆ ของในแต่ละพื้นที่ หากสังเกตุการปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่น้ำกร่อย หรือปลูกชายทะเลน้ำจะมีรสชาติที่อร่อย หอม หวาน เนื้อหนา เพราะมีธาตุอาหารโปตแทสเซียมไนเตรท จากน้ำทะเลนั่นเอง

      ฉะนั้นหากมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ที่มีสภาพดินขาดโปแทสเซียมไนเตรท น้ำอาจไม่หวาน คือให้จำง่ายๆ ถ้าต้องการบำรุงใบบำรุงต้นสำหรับพืชที่เราปลูก ให้เน้นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ถ้าต้องการให้ออกดอกให้เน้นที่ฟอสฟอรัส (P) และถ้าต้องการให้ผลผลิตที่สมบูรณ์รสชาติอร่อย ต้องใส่ โพแทสเซียมไนเตรท (K) หรือเรียกง่ายๆว่าโปรแทสฯ ฉะนั้นวิธีง่ายที่ชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมนิยมกันคือใส่เกลือทะเล เพราะมีโปรแทสฯสูง

      ส่วนวิธีใส่เกลือทะเลเพื่อกระตุ้นให้มะพร้าวมีกลิ่นหอมและรสชาติหวานนั้น นำเกลือทะเล หรือเกลือสมุทร โรยรอบต้นมะพร้าวเป็นวงกลม ห่างจากโคนต้นประมาณ 1 เมตร ในอัตราต้นละ 500 กรัม หรือครึ่งกิโลกรัมต่อต้นปีละ 2 ครั้ง  ควรทำในฤดูฝน เพราะน้ำฝนจะช่วยละลายเกลือลงสู่ผิวดินเร็ว หรือเมื่อโรยเกลือแล้วให้รดน้ำก็ได้ ล้าเราจะได้มะพร้าวน้ำหอมที่มีน้ำรสชาติอร่อยทั้งหวานและหอมแถมมีเนื้อหนาด้วย