ปลูกขนุนให้รวย!!ต้องได้เกรด A เพื่อส่งออก สูตรนี้จากหัวหิน(มีคลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

บังดล  คนเดิม

“การปลูกขนุนเพื่อส่งออก ใช่ว่าจะส่งออกได้ทั้งหมด ต้องมีการคัดเกรดเป็นเกรด A คือลูกต้องตรงตามสายพันธุ์อย่างทองประเสริฐต้องลูกกลม ผิวสวย น้ำหนักต้องผลละ 10 กก.ขึ้นไป ฉะนั้นจะต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีเหมือนกับพืชชนิดอื่น”

         การทำสวนขนุนของเกษตรกรใน อ.สามร้อยยอด และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่ผลิตขนุนเพื่อส่งออกของประเทศไทย และสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับเกษตรกรนั้น ใช่ว่าปลูกแล้วจะได้ผลผลิตที่ดีและสามารถส่งออกได้ทุกผล  หากแต่จะต้องดูแลเป็นอย่างดี เพื่อให้ผลผลิตออกมาได้เกรกด A หรือเกรดB ตามที่ตลาดส่งออกต้องการ

       ยุพา เรืองโรจน์ เกษตรกรชาวบ้านนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีกคนหนึ่งที่หันมาปลูกขนุนที่นอกเหนือไปจากทำอาชีพเก่าดั่งเดิมคือไร่สับปะรด บอกว่า มีพื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยราว 10  ไร่ ส่วนหนึ่งใช้เป็นที่ปลูกบ้าน อาคารโรงรถ ที่เหลือราว 9 ไร่ ปลูกขนุนเกือบ 400 ต้น ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ทองประเสริฐ ส่วนที่เหลือเป็นเพชรราชา และมาเลย์ โดยใช้พื้นที่ 1 ไร่ปลูก 40 ต้น

       ยุพา เล่าอีกว่า ตอนปลูกแรกๆ ผลผลิตขายทั้งผลสดอ่อน และผสสดแก่จะมีพ่อค้าจากสวนกลางไปซื้อถึงที่ กระทั่งเมื่อ 5 ปีก่อน มีล้งของเอกชนในพื้นที่รับซื้อเพื่อส่งไปยังประเทศจีน ซึ่งทำให้ราคาขนุนดีขึ้น อย่างในสวนของเธอจะเก็บขายทุกๆ 10 วันจะได้ผลผลิต 1 คันรถหรือราวๆ 3 ตัน ปัจจุบันราคาอยู่ที่ กก.ละ 26 บาท หากเป็นช่วงที่ราคาแพงราวๆต้นปีจะอยู่ที่ กก.ละ 50 บาท หากต่ำสุดราคา กก.ละกว่า 10 บาท เฉลี่ยทั้งปีแล้วราคาจะอยู่ที่ กก.ละ 20 บาท ต้นขนุน 1 ต้นจะสร้างรายสุทธิ์หักต้นทุนแล้วราวๆต้นละ 5,000  บาท

        “การปลูกขนุนเพื่อส่งออก ใช่ว่าจะส่งออกได้ทั้งหมด ต้องมีการคัดเกรดเป็นเกรด A คือลูกต้องตรงตามสายพันธุ์อย่างทองประเสริฐต้องลูกกลม ผิวสวย น้ำหนักต้องผลละ 10 กก.ขึ้นไป ฉะนั้นจะต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีเหมือนกับพืชชนิดอื่น คือพอขนุนเริ่มออกดอก ใช้ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยสูตร 8-24-24 สังเกตุดูถ้าผลออกดกเกินไปต้องเด็ดออก พอผลเริ่มโต ต้องฉีดอาหารเสริม หรือฮอร์โมน สำเร็จรูปที่มีขายในท้องตลาดอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ส่วนปุ๋ยเดือนละครั้ง พอผลได้ขนาด 1.5-2 กก.หากยังมีจำนวนมาก ต้องเด็ดออกบางส่วนเพื่อขายเป็นขนุนสดผลอ่อน ที่เหลือเก็บไว้เพียงกิ่งละ 2-3 ผลหรือต้นละราว 10-15 ผลเท่านั้น    ระหว่างนั้นต้องให้อาหารเสริมทั้งที่ฉีดที่ผล และทางใบด้วย จนอายุของผลได้ 4 เดือนจึงจะเก็บขายได้” (รายละเอียดตามในคลิป)     

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ