ชาวสวนยางกรี๊ด!!ทั่วหน้า ราคายางพาราพุ่งไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ อาทิยต์เดียวขึ้นพรวด กก.ละกว่า 15 บาท

  •  
  •  
  •  
  •  

    หลังจากที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  พยายามกระตุ้นการดึงน้ำยางสดออกจากตลาด ด้วยการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำยางสดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรชะลอการขาย เก็บรวบรวมน้ำยางสดไว้ รอจังหวะที่ตลาดมีความต้องการ ประกอบกับการเข้าสู่ฤดูผลัดใย หรือฤดูปิดกรีดยาง ทำให้ราคายางพาราพุ่งขึ้นไม่หนฃยุด

   โดยต้นสัปดาห์นี้ (22-23 ก.พ.64) ราคาพุ่งขึ้นจากต้นสัปดาห์ที่แล้วเฉลี่ย กก.ละ กว่า 15 บาท อาทิ ราคากลางเปิดตลาดล่าสุดน้ำยางสด กก.ละ 65.50 บาท ยางแผ่นคุณภาพดี 62.30 บาท ยางก้นถ้วย กก.ละ 45 บาท  

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย