เกิดอะไรขึ้น? ราคายางพารา แค่สัปดาห์เดียวตกฮวบถึง กก.ละ 21 บาท

  •  
  •  
  •  
  •  

 “เกิดอะไรขึ้นกับราคายางพารา” เป็นคำถามที่ชวนสงสัย ในต่อเมื่องสถาการณ์ราคายางพาราลงพรวดลงต่อเป็นเวลา 1 สัปดาห์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.63 จนถึงปัจจุบัน 5 พ.ย.63  ราคากลางเปิดตลาดวันนี้ (5 พ.ย.63)  น้ำยางสดอยู่ที่ กก.ละ 52.70 บาทจากเมื่อวานราคา เมื่อวันพฤหัสฯที่แล้วอยู่ที่ กก.ละ 74.00  บาท น้ำยางก้นถ้วย กก.ละ 40.00 บาท จากสัปดาห์ที่แล้ว  48.00 บาท ส่วนยางแผ่นดิบคุณภาพดี กก.ละ 61.36 บาท จากสัปดาห์ที่แล้ว กก.ละ 75.62 บาท ขณะที่ยางร่มร่มควันชั้น 3  ราคาประมูล ณ ตลาดยางพารา จ.สงขลาวันที่ (29 ต.ค.63) แตะที่.ละ 8095 บาท แต่วันนี้ เหลือเพียง  กก.ละ 61.37 บาท

    จะสังเหตุได้ว่า ในห้วงเวลาเพียง 1 สัปดาห์  การซื้อขายในตลาดท้องถิ่น อย่างยางแผ่นดับ เหลือ กก.ละ 56.55 บาท จากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ กก.ละ 71.60 บาท ลดลง 15.50 บาท  น้ำยางสดพรวดในต้นสัปดาห์ที่แล้ว กก.ละ 74.00 บาทวันนี้ ราคามาอยู่ที่ กก.ละ 52.70 บาท ลดลงถึง 21.30 บาท ขณะที่ราคาประมูลยางร่มควันชั้น 3 ประมูลเหลือ กก.ละ 61.37  บาท จากสัปดาห์ที่แล้ว กก.ละ 80.95 บาท ลดลงถึง กก.ละ 19.38 บาท จะเห็นได้ว่า ในช่วงเพียง 1 สัปดาห์ ราคายางพาราลดลงสูงสุดถึง กก.ละ 21 บาท 

                                          ตารางราคายางพาราตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ (19 ต.ค.-ปัจจุบัน)

ที่มาข้อมูล : การยางแห่งประเทศไทย