ราคายางพุ่งไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ ราคากลางเปิดตลาด 28 ต.ค.63 ขยับขึ้นอีก ยางร่มควัน แตะที่ กก.ละ 82 บาท

  •  
  •  
  •  
  •  

 

      สถาการณ์ราคายางพาราพุ่งไม่หยด ฉุดไม่อยู่ วันนี้ (28 ต.ค.63) ราคากลางเปิดตลาด น้ำยางสดอยู่ที่ กก.ละ 70.50 บาทจากเมื่อวานราคาอยู่ที่ กก.ละ 68.50 บาท น้ำยางก้นถ้วย กก.ละ 47.00 บาท จากเมื่อวาน 46.00 บาท ส่วนยางแผ่นดิบคุณภาพดี กก.ละ 70.18 บาท จากเมื่อวาน 67.33  บาท ขณะที่ยางร่มร่มควันชั้น 3  ราคาประมูล ณ ตลาดยางพารา จ.สงขลาวันที่ี (28 ต.ค.63) แตะที่.ละ 82.80 บาท จากเมือวาน กก. 77.72 บาท

     จะสังเหตุได้ว่า ในห้วงเวลายังไม่ถึง 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่เปิดตลาดวันแรกของต้นสัปดาห์ที่แล้ว (19 ต.ค.63) การซื้อขายในตลาดท้องถิ่น อย่างยางแผ่นดับ อยู่ที่ กก.ละ 55.55 บาท มาวันนี้อยู่ที่ กก.ละ 70.35 บาท  น้ำยางสดพรวดในต้นสัปดาห์ั้ท่แล้ว กก.ละ 56.50 บาทวันนี้ ราคามาอยู่ที่ กก.ละ 70.50 บาท เฉลี่ยแล้วในรอบไม่ถึง 2 สัปดาห์ราคายางพาราพุ่งขึ้น กก.ละเกือบกว่า 14 บาท ที่สำคัญราคาประมูลยางร่มควันชั้น 3 ประมูลกันในราคา กก.ละ 82.80 บาท ถือว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 

                           ตารางราคายางพาราตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ (19 ต.ค.-ปัจจุบัน)