“เศรษฐา” ควง 3 รัฐมนตรีลุยเกาะสมุย รับฟังปัญหากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนด้วยตัวเอง

  •  
  •  
  •  
  •  

นายกฯ ตวง 3 รัฐมนตรี “สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล-ไชยา พรหมา-มนพร เจริญศรี” ลงพื้นที่ลุยบนเกาะสมุย รับฟังปัญหากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน  ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรจำนวนมากในระยะยาวด้วย 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมวยนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราชการ ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังปัญหาของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ณ แปลงทุเรียนสาธิตสวนทุเรียนนายชัยณรงค์ ทองสุข ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับปัญหาที่นายเศรษฐา ได้รับฟังนั้น เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน บอกว่า ขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบชลประทาน รวมถึงระบบขนส่งสินค้าเกษตร (ทุเรียน) ทางเรือที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งมูลค่าการส่งออกทุเรียนและมังคุดจากบนเกาะสมุยต่อปี ทำรายได้ให้เกษตรกรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะ ประเทศจีน และมาเลเซีย

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จำนวนมากในระยะยาว หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ชมแปลงทุเรียนในพื้นที่ร่วมกันอีกด้วย