“พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ” ร่วมพันธมิตร “ปันน้ำใจ มอบสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19” วันละ 200 ชุด

  •  
  •  
  •  
  •  

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับพี่น้องเครือข่ายและภาคีความร่วมมือจากทั่วประเทศ “ปันน้ำใจ มอบสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 จัดส่งสมุนไพรนานาชนิดที่มีฤทธิ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้พี่น้องประชาชนได้นำไปดูแลตนเองวันละ 200 ชุด จนกว่าของจะหมด 

     พลอากาศเอกเสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักในจังหวัดปทุมธานี และทั่วประเทศไทย ปัจจุบันสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประกาศปิดบริการการเข้าชมและเรียนรู้ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ชั่วคราว จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

                                                        พล.อ.อ.เสนาะ พรรณพิกุล

    อย่างไรก็ตามสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ยังคงขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร ตลอดจนการขับเคลื่อนงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ อย่างต่อเนื่อง

     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 จึงได้มีการจัดกิจกรรม“ปันน้ำใจ มอบสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19” ขึ้น โดยระดมทรัพยากรสมุนไพรที่จำเป็นจากพี่น้องเครือข่ายและภาคีความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ ส่งต่อไปยังชุมชนโดยรอบพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำกลับไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัวซึ่งได้เริ่มดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา

     โดยกิจกรรม “ปันน้ำใจ มอบสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19”ยังคงดำเนินการส่งต่อชุดสมุนไพรปันสุข เฉลี่ยวันละ 200 ชุด และส่งต่อไปแล้วมากกว่า 800 ชุด ผู้ที่สนใจยังสามารถติดต่อรับ ชุดสมุนไพรปันสุข ได้ที่ “ชั้นปันผัก” หน้าพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

    นอกจากนี้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆ เพื่อไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง ในรูปแบบ New Normal ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ นิทรรศการพิเศษ “สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่”

    นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564เรียนรู้พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ครั้งเสด็จตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับอาณาประชาราษฎร์ สามารถรับชมได้ทางช่องทางออนไลน์ผ่านทาง เว็บไซต์www.wisdomking.or.th.