เริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนเมืองอุทัยธานี แหล่งผลิต “หมอนทอง” ที่มีรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ต่างจากที่อื่น

  •  
  •  
  •  
  •  
                                                                                    มนัญญา ไทยเศรษฐ์
“มนัญญา” เป็นประธานเปิดงาน Kick Off เริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนเมืองอุทัยธานี แหล่งผลิตทุเรียนหมอนทองที่มีรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น แตกต่างจากทั่วไป รมช.เกษตรฯ การันตี มีความหวาน มัน รสชาติเข้มข้น กลิ่นหอมละมุน เนื้อละเอียด นุ่มลิ้น เผยล่าสุดได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในและต่างจังหวัดเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน 

    วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นประธานพิธีเปิดงาน Kick Off เริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนจังหวัดอุทัยธานี ปี 2564 ณ เครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนห้วยคต สวนลุงโสพลกังวาฬ หมู่ 1 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายธีรวุฒิ ศรีพนมวัลย์ ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนห้วยคต กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

    นางสาวมนัญญา กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานีเป็นแหล่งผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ที่มีรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น มีความโดดเด่น แตกต่างจากแหล่งผลิตทุเรียนทั่วไปคือ มีความหวาน มัน รสชาติเข้มข้น กลิ่นหอมละมุน เนื้อละเอียด นุ่มลิ้น ทำให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในและต่างจังหวัดเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน ซึ่งมีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ที่อำเภอบ้านไร่ อำเภอห้วยคต และอำเภอลานสัก ซึ่งเป็นอำเภอที่มีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นไม้ผลที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดอุทัยธานีมาโดยตลอด โดยมีการบูรณาการร่วมกันเป็นอย่างดีในการส่งเสริมและพัฒนาให้การปลูกไม้ผลทุเรียนมีการยกระดับและขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น

    สำหรับอำเภอห้วยคต เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ปลูกไม้ผลทั้งหมด  1,520 ไร่ มีเกษตรกรที่ปลูก 256 ครัวเรือน ชนิดไม้ผลที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด มะม่วง ส้มโอ มะยงชิด ลำไย โดยเฉพาะทุเรียน มีแนวโน้มขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 415 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.30 ของพื้นที่ปลูกไม้ผลทั้งหมด โดยมีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ที่ตำบลทองหลาง ซึ่งสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างมาก

    “การจัดงาน Kick Off เริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนจังหวัดอุทัยธานีในวันนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุเรียนของจังหวัดอุทัยธานีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด มีรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น นุ่มลิ้น ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ำ โดยเฉพาะพันธุ์หมอนทอง เริ่มมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน –กรกฏาคม 2564 โดยคาดการณ์ผลผลิตเฉพาะสวนลุงโสพลในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 6,000 ก.ก. ราคาจำหน่าย ก.ก.ละ 160 บาท คิดเป็นมูลค่า 960,000 บาท ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้อำเภอห้วยคตเป็นอย่างมาก” นางสาวมนัญญา กล่าว 

    โอกาสนี้ รมช.เกษตรฯ ได้เยี่ยมชมสวนทุเรียนของนายโสพล กังวาฬ ก่อนตัดทุเรียนเพื่อเปิดงาน Kick Off เริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนจังหวัดอุทัยธานี จากนั้น เดินทางไปยังสวนผสมผสานของนางสาววิภา บูโก ซึ่งปลูกแปลงยาสูบทุเรียน น้อยหน่า  โกโก้ และกล้วยหอม