ชาวไร่ยาสูบผวา ยสท.ทำบุหรี่ราคาถูกสู้บุหรี่นอก หวั่นกระทบโควต้าใบยา จะสร้างปัญหาซ้ำซ้อนอีก

  •  
  •  
  •  
  •  

ชาวไร่ยาสูบผวา ยสท. มีแผนทำบุหรี่ขายในราคาซองละ  50 บาท สู้บุหรี่นอกที่ลดราคา หวั่นจะกระทบโควตารับซื้อใบยาอีก วอนสรรพสามิตแก้ปัญหาให้ตรงจุด อย่าให้พลาดเป็นครั้งที่สอง ขณะที่โครงการให้ความช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบในวงเงิน 159 ล้านบาทจะได้รับแน่นอนภายใน 3 เดือนนี้

      นายสัน หารสุโพธิ์ แกนนำเครือข่ายยาสูบภาคอีสาน 5 จังหวัด กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาตัวแทนเครือข่ายยาสูบภาคอีสาน 5 จังหวัดและตัวแทนภาคีชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนชาวไร่ยาสูบจากเชียงใหม่ เชียงราย ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมกับอธิบดีกรมสรรพสามิต ที่กรมสรรพสามิตเพื่อติดตามเรื่องเงินชดเชยและความคืบหน้าการแก้ปัญหาโครงสร้างภาษียาสูบ

สัน หารสุโพธิ์ (ขวาสุด)

    ทั้งนี้ ชาวไร่ยาสูบมีความกังวลจากข่าวที่ออกมาว่า การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) จะทำบุหรี่ราคา 50 บาทออกมาขาย เพราะบุหรี่นอกอาจจะลดราคาลงมาแข่งขันอีก  ซึ่งอาจทำให้ ยสท. มีสถานการณ์แย่กว่าเดิม เพราะขายได้น้อยลง ราคาลดลง ก็จะกระทบต่อกำไรที่ลดลง และต้องมาตัดโควตารับซื้อใบยาของเกษตรกรในปีต่อๆ ไปอีก กลายเป็นการสร้างปัญหาซ้ำเติมให้กับชาวไร่ไม่รู้จบสิ้น

    ด้านนายประเสริฐ สงวนทรัพย์ นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบ จ. สุโขทัย กล่าวว่า เกษตรกรชาวไร่ยาสูบก็เห็นบทเรียนมาแล้วเมื่อปี 2560 ว่าถ้าบุหรี่นอกลดราคามาแข่ง ยสท. ก็ไม่สามารถแข่งขันได้ คนต่างหันไปสูบบุหรี่นอก กระทบบุหรี่ไทยและใบยาไทยอย่างรุนแรง จึงกังวลเหลือเกินว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ำอีก หากเกิดความเดือดร้อนซ้ำซากกับชาวไร่ยาสูบจากโครงสร้างภาษีที่ไม่เหมาะสม ทั้งกรมสรรพสามิต ยสท. และกระทรวงการคลังต้องร่วมกันรับผิดชอบปัญหาของเกษตรกรอีก

ประเสริฐ สงวนทรัพย์(ซ้าย)

    สำหรับผลการประชุมกับอธิบดีกรมสรรพสามิตนั้น นายกิตติทัศน์ ผาทอง ผู้จัดการภาคีชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย สรุปว่า กระทรวงการคลังได้ส่งหนังสือไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเสนอให้ทบทวนโครงการให้ความช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบในวงเงินประมาณ 159 ล้านแล้วตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งชาวไร่น่าจะได้รับเงินที่รอคอยกันมานานภายในสามเดือนนี้ และจะให้ชาวไร่ได้มีส่วนในการพิจารณาเรื่องพืชทดแทนอีกด้วย ชาวไร่ยาสูบจึงขอเป็นตัวแทนชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตที่ไม่ทอดทิ้งชาวไร่ และติดตามเรื่องเงินชดเชยชาวไร่ยาสูบให้ตามที่เคยได้ให้สัญญาไว้ ตอนนี้ก็เหลือแต่เรื่องการแก้ปัญหาโครงสร้างและอัตราภาษียาสูบให้มีความเหมาะสม ไม่สุดโต่งเกินไป

     ส่วนข้อเสนอของ ยสท. ให้ลดอัตราภาษีเพื่อให้ขายบุหรี่ราคา 50-55 บาท นั้น มีข้อกังวลจากฝั่งเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และนักวิชาการด้านภาษี ที่ออกมาเรียกร้องไม่ให้มีการแบ่งอัตราภาษีบุหรี่หลายขั้น เพื่อให้ ยสท. ออกสินค้าบุหรี่ใหม่ราคาต่ำได้ เพราะผิดวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ และไม่สอดคล้องกับแนวทางของต่างประเทศที่กำหนดภาษีบุหรี่อัตราเดียว