วิศวกรสาวใหญ่หัวใจเกษตร หนุนเกษตรกรปลูกแบล็กเบอร์รีป้อนเดิร์นเทรด

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

        แม้บนเส้นทางอาชีพของสาวใหญ่ “มนัสนันท์ วรรณา”  หรือ “ช่างปิ๋ม” จากตำแหน่งวิศวกรประจำกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไต่เต้ามาจนได้ตำแหน่งหัวหน้าช่างกรมชลประทาน แต่ด้วยเติบโตมาที่คลุกคลีอยู่กับสังคมภาคการเกษตร และหน้าที่งานงานในฐานะช่างกรมชลประทานก็เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร ทำให้เธอสนใจและชอบอาชีพเกษตรกรรม ใช้เวลาว่างจากหน้าที่การงาน ไปทำสวนในนาม “ไร่ช่างปิ๋ม” ที่ ต.หนองตาไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ปลูกพืชหลายอย่างเน้นทำการเน้นการเกษตรสมัยใหม่ทั้งสวนทับทิมอินเดีย พันธุ์ “บังวา” ทับทิมสเปน ปลูกว่านงามช้าง และล่าสุดทำแปลงทดลอง แบล็กเบอร์รี เป็นต้น

      ช่างปิ๋ม บอกว่า แบล็กเบอร์รีเป็นพืชที่น่าสนใจ ตลาดต้องการสูง ราคาแพง ก.ละ 1,200-1,400 บาทแต่ในประเทศไทยมีการปลูกน้อยมาก ทั้งที่ตลาดโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด ก็มีความต้องการสูงแต่ผลผลิตไม่มี

     ด้วยเหตุนี้ เธอจึงหันมาปลูกแบล็กเบอร์รี่โดยเบื้องต้นทำเป็นแปลงทดลองก่อน หากได้ผลมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมเกษตรกรในพื้นปลูกกัน เนื่องจากตอนนี้ตลาดมีแน่นอนแล้วโดยเฉพาะห้างฯโมเดิร์นเทรดที่ได้มีการเจรจาในหลักการเบื้องต้นแล้ว

    ช่างปิ๋ม บอกอีกว่า ในสวนของเธอทดลองปลูก 3 สายพันธุ์ แต่เน้นที่ สายพันธุ์ ไพรม์แจน (Prime Jan Black Berry) เป็นพันธุ์มาจากทางทวีปยุโรป ปลูกง่าย ผลผลิตดก ปลูกแค่ 3 เดือนให้ผลผลิตแล้วอายุอยู่ได้นานถึง 30 ปีและราคาดีด้วย (รายละเอียดตามในคลิป)

       สนใจรายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร.08-4387-0771