พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พลิกพื้นที่เรียนรู้ เป็นแปลงปลูกผักกินฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

  •  
  •  
  •  
  •  

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พลิกพื้นที่เรียนรู้ เป็นพื้นที่ “ปลูกผักกินฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด – 19” เชิญชวนผู้ที่ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด – 19 ประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ฝึกปฏิบัติปลูกผักกินเอง เรียนรู้ 50 วัน รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564 รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น

        นางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า จากการแfพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบโดยรวมกับภาคเศรษฐกิจของทั้งประเทศ กิจการหลายแห่งถูกปิดตัวลง มีผู้ตกงานเป็นจำนวนมาก ในขณะที่เกษตรกรที่ยึดหลักการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กลับไม่ได้รับผลกระทบ และยังเป็นที่พึ่งของคนในชุมชน ทั้งในด้านอาหารปลอดภัย หรือการให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ เพื่อการเลี้ยงตนเอง

         ดังนั้นสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวฯ ที่เกิดขึ้น จึงจัดโครงการ “ปลูกผักกินฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โควิด – 19” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวิกฤติโควิด-19 โดยเปลี่ยนพื้นที่เรียนรู้ภายใน พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เป็นแปลงฝึกปฏิบัติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเตรียมดินการเพาะเมล็ด วิธีการปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต

          นอกจากนี้ผลผลิตที่เกิดจากโครงการฯ จำนวนร้อยละ 30 จะถูกนำไปใส่ไว้ใน ตู้ปันผัก เพื่อส่งต่อผลผลิตผักอินทรีย์ปลอดภัย ไปยังประชาชน หรือผู้ที่ประสบภัยจากโควิด-19 เพื่อนำไปรับประทาน หรือนำไปประกอบอาหาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และอีกร้อยละ 70 จัดสรรผลผลิตจากโครงการฯ ให้กับผู้ที่รับผิดชอบดูแลผลผลิต สามารถนำไปรับประทานเอง หรือแบ่งปัน หรือนำไปจำหน่ายให้เกิดรายได้ต่อไป

     ทั้งนี้โครงการ “ปลูกผักกินฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19” เปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดสัมภาษณ์ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลผู้ร่วมโครงการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ระยะเวลาเรียนรู้รวมทั้งสิ้น 50 วัน รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนจำกัดครั้งละ 30 ท่าน

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-529-2212-13, 065 640 5915 , 090 370 2766 ,087-359-7171 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี หรือทาง www.wisdomking.or.th Line ID:@wisdomkingfan ทาง Facebook : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ