“ธรรมนัส” เดินสายภาคเหนือ 2 จังหวัดรวด มอบเงินเยียวยาให้ชาวสวนลำไย-แจกส.ป.ก.4-01

  •  
  •  
  •  
  •  

“ธรรมนัส” เดินสายมอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 –มอบเอกสารสิทธิ์  ส.ป.ก.4-01 ภาคเหนือ  2 จังหวัดรวด “เชียงใหม่-ลำพูน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกร ตลอดจนช่วยเหลือในด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และมีที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

     วันที่ 23 ตุลาคม 2563  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปเป็นประธานมอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 และมอบหนังสือเอกสารสิทธิ์มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ  ส.ป.ก.4-01 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่ ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

    ร้อยเอก ธรรมนัส  กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติอนุมัติการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยจากการได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัลโควิด-19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 5 ไร่/ครัวเรือน และลำไยต้องมีอายุ 5 ปี ขึ้นไป 

      ในจังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตกรขึ้นทะเบียนผู้ผลิตลำไย ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 จำนวน 68,595 ครัวเรือน เป็นพื้นที่ 447,801.80 ไร่ โดยมีเกษตรกรที่ยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าร่วมเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จำนวน 61,616 ครัวเรือน เป็นพื้นที่ 406,154.91 ไร่ รวมเป็นเงิน 812,309,820 บาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)เริ่มดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไย ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2563

      ส่วนการมอบหนังสืส.ป.ก.4-01 แก่พี่น้องเกษตรกร มีจำนวน 14 ราย 14 แปลง พื้นที่ 39-1-16 ไร่ เป็นเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่วาง และอำเภอจอมทอง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย ให้ได้รับโอกาสและความเสมอภาคทาง ได้มีที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

            ในวันเดียวกัน รมช.เกษตรฯ เดินทางไปมอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 และมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมได้กล่าวว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาเพื่อเกษตรกรรมด้วยวิธีปฏิรูปที่ดิน โดยจัดหาที่ดินให้แก่เกษตรกร ตลอดจนช่วยเหลือในด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ฟื้นฟูทรัพยากร และปัจจัยการผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้นต่อไป

      รมช.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินลำพูน มีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูนประมาณ 103,489 ไร่ ดำเนินการจัดที่ดินไปแล้ว 99,504 ไร่ พื้นที่ค้างจัด 3,985 ไร่ มีพื้นที่ที่ดินเอกชน จำนวน 125 แปลง จำนวน 6,908 ไร่ และในวันนี้ได้ทำการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร จำนวน 40 ราย 44 แปลง เนื้อที่ 177-3-09 ไร่

      ส่วนการมอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 โดยข้อมูลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรผู้ผลิตลำไย จังหวัดลำพูน มีเกษตรกรจาก 8 อำเภอ 51 ตำบล มีเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจำนวน 49,739 ครัวเรือน 99,044 แปลง เป็นพื้นที่ 353,145.95 ไร่ โดยมีเกษตรกรที่ยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าร่วมเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จำนวน 45,284 ครัวเรือน 88,731 แปลง เป็นพื้นที่ 321,037.68ไร่ รวมเป็นเงิน 642,075,360 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เริ่มดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2563

     

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ