ม.แม่โจ้สำเร็จเพาะ “เห็ดเผาะ” ได้เม็ดขนาดใหญ่ รสชาติดี

  •  
  •  
  •  
  •  

      นับเป็นความสำเร็จอีกครั้งของทีมงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์เห็ดป่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียง ที่สามารถเพาะ “เห็ดเผาะ” หรือ “เห็ดถอบ” โครงการ “เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่น” ” ได้สำเร็จอย่างงดงาม ได้เห็ดเผาะคุณภาพ มีรสชาติดี มีขนาดเม็ดใหญ่กว่าเห็ดเผาะ  ในป่าธรรมชาติทั่วไป ล่าสุดเตรียมพัฒนาต่อยอดส่งเสริมให้กับเกษตรกรและชุมชนต่อไป

      เรื่องราวความสำเร็จในการนวิจัยและพัฒนาพันธุ์เห็ดเผาะในครั้งนี้ ถูกเปิดเผยขึ้น เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมวิจัยและพัฒนาพันธุ์เห็ดป่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ นายคมสันต์ สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าชมผลการดำเนินงาน โครงการ “เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่น” ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

      โครงการ “เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่น” เป็นโครงการที่ ทีมงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์เห็ดป่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะ ได้ทำการวิจัยและทดลองจนสามารถเพาะเห็ดเผาะ (เห็ดถอบ) ได้สำเร็จ ได้เห็ดเผาะคุณภาพ มีรสชาติดี มีขนาดเม็ดใหญ่กว่าเห็ดเผาะ (เห็ดถอบ) ในป่าธรรมชาติทั่วไปคือมีขนาดหนักถึง 18 กรัม จากปกติจะหนักเพียง 2 กรัมเท่านั้น ขณะนี้เตรียมพัฒนาต่อยอดส่งเสริมให้กับเกษตรกรและชุมชนต่อไป

       ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมเกษตรกร ช่วยสร้างรายได้ ที่สำคัญเมื่อมีอาชีพที่สร้างรายได้แล้ว ก็ช่วยให้ลดการเผา ลดฝุ่นควัน ส่งเสริมการดูแลรักษาป่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันในรูปแบบของคนกับป่าอยู่ด้วยกัน

 

      หรับการเพาะเห็ดป่านั้น จะต้องนำเห็ดไปตาก จากนั้นจะนำไปแยกสปอร์หรือเชื้อเห็ด นำไปปั่นกับน้ำ ก่อนจะทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นจะนำเชื้อเห็ดเหล่านี้ได้ใส่กับรากไม้ตระกูลยาง เพื่อให้เชื้อเห็ดได้เจริญเติบโต สามารถทำให้ชาวบ้านสามารถเก็บเห็ดได้เกือบตลอดทั้งปี

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ