“ภูมิใจไทย” จัดสัมมนา“กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์”สนใจลงทะเบียนได้

  •  
  •  
  •  
  •  

พรรคภูมิใจไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์” เน้นเนื้อหาที่จะนำมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติตามนโยบายพรรค พร้อมเปิดรับประชาชนเข้าร่วมให้ความคิดเห็น สนใจลงทะเบียนทางออนไลน์รับจำกัด 120 ที่นั่ง

           นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า พรรคภูมิใจไทย จะมีการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์” ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 -17.00 น. ณ โรงแรม รามา การ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาในการสัมมนาฯ ในครั้งนี้จะนำมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติของพรรค

          สำหรับการสัมมนาฯ ครั้งนี้จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 1. กัญชา คือ ยา แพทย์แผนปัจจุบัน และ แพทย์แผนไทย 2. กัญชา คือ พืชเศรษฐกิจ สำหรับเกษตรกรไทย 3. กัญชา และสารสกัดจากกัญชา คือการค้นพบที่มีคุณค่าต่อ มนุษยชาติ 4. กัญชา กับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการปลดปล่อยกัญชาออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพติด 5. กัญชา คือการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างธุรกิจใหม่ 6. กัญชา กับ ผลกระทบ และมาตรการควบคุมทางสังคม

          ทั้งนี้ บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในการสัมมนาฯ สามารถลงทะเบียน ได้ที่หน้าแฟนเพจ “คนภูมิใจไทย” โดยจะเปิดรับลงทะเบียนในวันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จำกัดที่นั่ง 120 ที่นั่ง โดยจะต้องลงทะเบียนเข้ากลุ่มที่ต้องการจะเข้าร่วมด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ