“มก.”จับมือ “กรมแพทย์ไทย-องค์การเภสัชฯพัฒนาพันธุ์กัญชา

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

         ต้องยอมรับกันว่า หลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติปลดล็อก “พืชกัญชา”  ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ทำให้คนไทยตื่นตัวในเรื่องกัญชาเป็นอย่างมาก ทั้งที่ต้องการจะปลูก และต้องการใช้น้ำมันกัญชามารักษาโรค ตามที่มีการกล่าวอ้างถึงสรรพคุณว่า น้ำมันกัญชารักษาโรคมะเร็งได้ รวมถึง รักษาภาวะเกร็งในโรคทางระบบประสาท รักษาโรคลมชัก รักษาพากิสัน (Parkinson) บางอาการ  เพิ่มน้ำหนักในผู้ป่วยโรคเอดส์ รักษาโรควิตกกังวล เป็นต้น ทำให้ผู้ฉวยโอกาสหารายได้นำผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาทั้งที่ขายตรงและขายผ่านออนไลน์จำนวนมาก ซึ่งไม่ทราบว่าจะมีของปลอมแทรกเข้ามาด้วยหรือไม่

         ขณะที่คนไทยเรากำลังตื่นตัวเรื่องกัญชานั้น มีจำนวนไม่น้อยเลยว่า กัญชาที่คิดจะปลูกนั้นมีสรรพคุณอย่างไร เนื่องจากในโลกนี้มีกัญชามากถึง 1.4 หมื่นสายพันธุ์ บางสายพันธุ์ใช้ใบในการสกัดน้ำมัน และสายพันธุ์ใช้ดอก ซึ่งในจำนวนนี้สายพันธุ์หางกระรอก หรือ Thai Stick นั้นนับว่าเป็นสายพันธุ์กัญชา 1 ใน 5 ที่ดีที่สุดของโลก

        ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ได้ตกลงกันว่าจะจับมือร่วมกันวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ โดยวางเป้าให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จใช้ในการวิจัยทางคลินิก โดยทั้ง 3 องค์กรนี้ ก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามีบทบาทในงานวิจัยและพัฒนาระดับประเทศ

       ดังนั้นทั้ง 3 องค์กรจึงแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการวิจัยทางการเกษตรด้านการผลิตกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชาในประเทศไทย ระบบการปลูกที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สัดส่วนสารสำคัญเหมาะสมในทางการแพทย์  ตลอดจนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเภสัชกรรมให้ได้ผลผลิตสำเร็จใช้ในการวิจัยทางคลินิก เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย นำไปสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สำเร็จ

        หลังจากที่ตกลงในหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 3 องค์กรนี้ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือเอ็มโอยู (MOU)ว่าด้วย “ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์” ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข และจะมีการจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนอย่างเป็นทางการ ถึงสาระสำคัญของความร่วมมือดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        สำหรับรายละเอียด สำหรับผู้ที่เข้าลงนาม รวมถึงเป็นสักขีพยานและร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ประกอบด้วย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข,นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข,ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นต้น

       สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจและเกาะติดข่าวปลดล็อกพืชกัญชา”  ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ไปทำข่าวนี้ได้เลยครับ !

                                                           

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ