“พาราควอต”พ่นพิษราคาพุ่งเท่าตัว จับตาซื้อ-ขายใต้ดินมีแน่นอน!!(คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

          “ขณะที่สารเคมีเหล่านี้ โดยเฉพาะพาราควอต ต้องส่งต่อให้กับประเทศเพื่อน ที่รัฐบาลของประเทศนั้นห้ามนำเข้า แต่แอบนำเข้าผ่านพ่อค้าคนไทย สิ่งที่ตามมาจะเกิดภาวะขาดตลาด ตรงนี้สินค้าจะแพงขึ้นแน่นอน เมื่อสินค้าไม่พอกับความต้องการ สิ่งที่ตามมาคือซื้อ-ขายใต้ดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย”

         พลันที่กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอให้มีการแบนสารเคมีเพื่อการเกษตร 3 ชนิด  “พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส” ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาทางออกนั้น ปรากฏว่าสารเคมีเกษตรทั้ง 3 ชนิดเริ่มมีการกักตุน โดยเฉพาะสารเคมีกำจัดวัชพืช”พาราควอต” ราคาเริ่มขึ้นเรื่อยๆ

           ยิ่งสถานการตึงเครียดและดูเหมือนว่า ท่าทางของคณะกรรมการวัตถุอันตรายอาจจะเล่นด้วยกับข้อเสนอนี้ ยิ่งทำสารพาราควอตราคาสูงขึ้นกว่าเท่าตัว ล่าสุดแม้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้ผ่อนปรนให้ใช้สารเคมีทั้ง 3 ได้ แต่ต้องมาขออนุญาตเพื่อใช้สารเคมีเหล่านี้ตามพื้นที่และปริมาณที่กำหนดโดยตรงต่อกรมวิชาการเกษตร ทั้งเกษตรกรผู้ใช้ ผู้รับจ้างพ่น ผู้ขาย ผู้นำเข้า/ผู้ผลิต และพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการคือต้องผ่านการอบรม ตามเงื่อนไขแล้วก็ตาม มาถึงวันนี้สถานการณ์สารพาราควอตราคายังสูงอยู่กว่าเท่านตัว เพราะผู้นำเข้าต้องแบ่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ที่รัฐบาลของประเทศเหล่านี้ห้าม นำเข้าสารเคมีทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว แต่เกษตรกรแอบลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดน

            ทั้งนี้เป็นการยืนของ นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี และแกนนำที่เรียกร้องให้รัฐบาลชะลอการแบน 3 สารเคมีเกษตรก่อนหน้านี้ว่า นับตั้งกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอให้มีการแบนสารเคมีเพื่อการเกษตร “พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส” ทำให้ราคาสารเคมีเหล่านี้ราคาพุ่งขึ้น โดยเฉพาะพาราควอตจากเดิมลิตรละ 80 บาทไม่เกิน100 บาท กลายเป็นลิตรละ 170 บาทในปัจจุบัน   

         “ผมเชื่อมั่นว่า เมื่อกรมวิชาการเกษตรกำหนดเงื่อนไขแบบนี้ จะสร้างความเดือดร้อนและความยุ่งยากให้กับเกษตรกรอย่างแน่นอน เพราะมีการกำหนดนำเข้าเท่าความจำเป็นตามที่เกษตรกรขึ้นทะเบียน ขณะที่สารเคมีเหล่านี้โดยเฉพาะพาราควอต ต้องส่งต่อให้กับประเทศเพื่อน ที่รัฐบาลของประเทศนั้นห้ามนำเข้า แต่แอบนำเข้าผ่านพ่อค้าคนไทย สิ่งที่ตามมาจะเกิดภาวะขาดตลาด ตรงนี้สินค้าจะแพงขึ้นแน่นอน เมื่อสินค้าไม่พอกับความต้องการ สิ่งที่ตามมาคือซื้อ-ขายใต้ดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย จึงฝากให้รัฐบาลคิดคำนวนสิ่งเหล่านี้ด้วย เพราะตอนสารเคมีเหล่านี้แพงแล้ว (รายละเอียดตามคลิป)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ