ปลูกขนุนส่งออก รวยทั่วหน้าที่สามร้อยยอด 1 ไร่ได้เป็นแสน

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

       “ถ้าขนุน กก.ละ 10 บาทเกษตรกรก็อยู่ได้ อย่างปัจจุบันขนุน กก.ละ 26-27 บาท แต่ถ้าราคาขนุนเฉลี่ยทั้งปี กก.ละ 20  บาท เกษตรกรรวย ลองคิดดูเกษตรกรเก็บขนุนไว้ต้นละ 12 ผล แต่ละผลน้ำหนัก 12 กก.ก็ได้ต้นละเกือบ 3,000 บาท ปีละมี 2 รุ่น   เท่ากับขนุน 1 ต้น จะได้ปีละไม่น้อยกว่า 5,000  บาท ไร่ละมี 30 ต้นคิดเป็นเงินเท่าไร”

           ไม่น่าเชื่อว่าในพื้นที่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ อดีตแหล่งปลูกสับปะรดส่งโรงงาน แต่ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งใหญ่ของประเทศไทยที่ปลูกขนุนเพื่อส่งออก เกษตรกรใช้พื้นที่ 1 ไร่ สร้างรายได้ที่หักต้นทุนแล้วปีละนับแสนบาท ผู้ส่งออกยืนยันตลาดจีนรองรับตลอดปี ล่าสุดต้องขยายเครือข่ายลูกไร่ไปยังพื้นที่อื่นแล้วเนื่องจากตลาดรับไม่อั้น

            อุดมรัตน์  เหลี่ยมทอง บ้านสิบสองหุ้น ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีกคนหนึ่งที่หันมาปลูกขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ  เพชรราชา และมาเลย์ เพื่อส่งออก โดยจะมีพ่อค้าเจ้าของล้งส่งออกรับซื้อทั้งหมดซึ่งในช่วงเดือนเมษายน 2562 ราคาอยู่ที่ กก.ละ 26 บาท  

            อุดมรัตน์ บอกว่า เดิมทีชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกสับปะรด มะพร้าว บางส่วนปลูกขนุนทั้งที่ขายผลสดอ่อน และผลแก่ ตอนหลังขนุนมีราคาดีขึ้นเนื่องมีการส่งออกทราบว่าไปยังประเทศจีน เธอจึงใช้พื้นที่ 30 ไร่ ปลูกขนุนทั้งสามสายพันธุ์จำนวน 800 ต้น ขละกับมะพร้าวน้ำหอม กล้วยหอม และกล้วยไขในจำนวนนี้ขนุนเป็นพืชที่สร้างรายได้มากที่สุด โดยขนุนพันธุ์ทองประเสริฐกับเพชารามีราคาสูงกว่าพันธุ์มาเลย์ แต่พันธุ์มาเลย์ผลจะมีน้ำหนักมากกว่า

            “ขนุนจะเก็บผลผลิตทั้งปี ตอนนี้ (ต้นเม.ย.62) ขนุนราคา กก.ละ 26 บาท ตอนที่ราคาสูงสุดราวๆช่วงปีใหม่ ราคา กก.ละ 50 บาท พอถึงฤดูผลไม้ราคาถูกที่สุด กก.ละกว่า 10 บาท แต่ถ้าเฉลี่ยแล้วปีละน่ากว่า กก.ละ 20 บาท อย่างของฉันมี 800 ต้น เก็บเกี่ยวขายทุก 10 วัน อย่างน้อย 2 – 5 ตัน สร้างรายได้พออยู่ได้ค่ะ” อุดมรัตน์กล่าว  (ฟังตามในคลิป)

            อย่างไรก็ตาม หากประเมินตัวเลขของ อุดมรัตน์  ราคาเฉลี่ยทั้งปีที กก.ละ 20 บาท เก็บเกี่ยวครั้งละ 3.5 ตัน(10 วัน) เดือนละกว่า 10 ตัน จะมีรายได้ถึงเดือนละกว่า 2 แสนบาท

            สอดคล้องกับการยืนยันของ ไพโรจน์ อินทสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัพเจริญแจ๊คฟรุ๊ต จำกัด หรือเจ้าของล้งเพื่อส่งออก ในพื้นที่ที่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อย บอกว่า ทำธุรกิจรับซื้อขนุนเพื่อส่งออกมานานกว่า 7 ปีแล้ว ถือเป็นล้งรับซื้อในยุคแรกของ อ.สามร้อยยอด เพื่อส่งออก ปัจจุบันรับซื้อขนุนแก่เพื่อส่งสัปดาห์ละ 26-30 ตัน จากเกษตรกรลูกไร่ที่มีอยู่ราว 30 ไร่ ทั้งเป็นรายย่อย มีตั้ง 10-30 ไร่ บางรายเป็นสวนขนาดกลางมีถึง 100 ไร่ ท นิยมปลูกมี 3 สายพันธุ์คือทองประเสริฐราคาดีที่สุด ตามด้วยพันธุ์เพชรราชา และมาเลย์  ปัจจุบันขนุนเป็นที่ต้องการของตลาดจีนเป็นอย่างมาก มีเท่าไรก็รับหมด ยกเว้นช่วงฤดูกาลผลไม่สู่ตลาด จีนต้องการทุเรียนมากกว่า

         กระนั้น เขา บอกว่า ในพื้นที่ของ อ.สามร้อยยอด มีล้งจำนวนมาก เขาต้องขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดอื่น อย่างที่ระยอง ตอนนี้กำลังส่งเสริมไปยังจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันตก อย่าง จ.ราชบุรี เพราะเห็นว่าเกษตรกรที่ทำสวนขนุนรายได้ดี อย่างช่วงที่ราคาแพง กก.ละ 50 บาท ขนุนผลหนึ่งหนัก 10-15  กก.คิดเป็น 500-750 บาท ต้นขนุน 1 ต้นเกษตรกรจะเก็บผลต้นละ 10-15 ผล ภายใน  1 ปี ขนุนเก็บได้ 2 รุ่น ลองคิดดูพื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 30-35 ต้น คิดเป็นเงินเท่าไร

         “ถ้าขนุน กก.ละ 10 บาทเกษตรกรก็อยู่ได้ อย่างปัจจุบันขนุน กก.ละ 26-27 บาท แต่ถ้าราคาขนุนเฉลี่ยทั้งปี กก.ละ 20  บาท เกษตรกรรวย ลองคิดดูเกษตรกรเก็บขนุนไว้ต้นละ 12 ผล แต่ละผลน้ำหนัก 12 กก.ก็ได้ต้นละเกือบ 3,000 บาท ปีละมี 2 รุ่น   เท่ากับขนุน 1 ต้น จะได้ปีละไม่น้อยกว่า 5,000  บาท ไร่ละมี 30 ต้นคิดเป็นเงินเท่าไร”  (ฟังประกอบ)   

            สำหรับสเป็กของขนุนเกรดส่งออกนั้นจะต้องเป็นขนุนที่สวยตั้งแต่รูปทรง ลักษณะของผลและน้ำหนัก โดยเกรด เอ น้ำหนัก 10 กก.ขึ้นไป เกรด บี ต่ำกว่า 10 กก.ลงมา และขนุนที่น้ำหนักได้มาตรฐานและรูปทรงผลต้องสวย ตรงตามพันธุ์ เกรด ซี น้ำหนักน้อยกว่า 8.5 กก. ความสุกแก่อยู่ที่ 80-95% จะไม่ตัดขนุนที่แก่ 100% เหมือนที่ขายในบ้านในประเทศไทย  รสชาติของขนุนอาจจะไม่หวานมาก  ส่วนขนุนที่ไม่ได้เกรดส่งออกก็จะมีพ่อค้าตลาดไท สี่มุมเมืองเข้ามารับซื้อเป็นต้น

          สนใจจะปลูกขนุนส่งออกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณไพโรจน์ อินทสังข์ โทร.0902898264

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ