“อ.ยักษ์”ฝังลึก! ยันการเกษตรไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี แต่..ยอมรับ มติ กก.วัตถุอันตราย

  •  
  •  
  •  
  •  

     นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบให้ จำกัดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร 3 ชนิด “พาราควอท-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส” พร้อมกำหนด 6 มาตรการจำกัดการใช้ตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอไป ว่า ต้องเคารพมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพราะยังมีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะผู้ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา อ้อย และไม้ผล ที่ยังอ้างว่าจำเป็นต้องใช้ก็ไม่ว่ากัน ต้องเคารพความคิดซึ่งกันและ

      กระนั้นในส่วนตัวขอยืนยันว่า การเกษตรไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีใด ก็ทำให้พืชงอกงามได้อย่างสวยงามและมีคุณภาพ แต่คนที่รำเรียนด้านการเกษตร เรียนด้านเคมีการเกษตรยังมีผลประโยชน์ตรงนี้อยู่ (รายละเอียดในคลิป)

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ