มก.จับมือเอกชนตั้งศูนย์เรียนรู้ยางพารา-ปาล์มน้ำมัน

  •  
  •  
  •  
  •  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ไทยอีสเทิร์นอินดัสเตรียล แลนด์ และ บริษัท ไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปโฮลดิ้ง จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน หวังส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

         รายงานข่าวฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งมาว่า ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) ได้ร่วมร่วมมือกับ บริษัท ไทยอีสเทิร์นอินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด และ บริษัท ไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด  มีวัตถุประสงค์การเพื่อจะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมันเพื่อส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน และจัดทำหลักสูตรการสอนทางด้านยางพาราและปาล์ม ตลอดจนการพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน

      สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้ จะมีพิธรลงลงนามความตก หรือเอ็มโอยู (MOU) อย่างเป็นทางการภายใน ในวันพฤหัสบดีที่ 21มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ

        รายละเอียดในการลงนามในครั้ง จะเริ่ม เวลา 10.00 – 10.15 น.    โดยมี ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงานและแจงเนื้อหาของสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย

       ต่อมาเวลา 10.15 – 10.45 น.ผู้บริหารในเครือบริษัท ไทยอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงบทบาทของบริษัทในการดำเนินโครงการ ต่อด้วยในเวลา 10.45 – 11.00 น. ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนการวิจัยในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน ตลอดจนการจัดทำหลักสูตร

        กระทั่งเวลา 11.00 –11.30 น.              ผู้บริหารร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัทไทยอีสเทิร์นอินดัสเตรียล แลนด์ จำกัดและร่วมลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัทไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด จากนั้น มีพิธีมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพ

         ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญท่านสื่อมวลชนไปทำข่าว และเปิดโอกาสให้สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และหลักสูตรที่จะร่วมร่าง  เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ