เกษตรอินทรีย์ไทยไปโลด แค่เริ่มต้นทะลุล้านไร่ รพ.นับหมื่นอ้าแขนรับซื้อ(คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

เกษตรอินทรีย์ไทยไปโลด แค่เริ่มต้นทะลุล้านไร่ รพ.นับหมื่นอ้าแขนรับซื้อ

โดย…ดลมนัส  กาเจ

การพัฒนาภาคการเกษตรของไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นั้นระบุชัดว่า ภายใน 5 ปี จะต้องมีการขยายพื้นที่สำหรับเกษตรอินทรีย์ให้ได้ 6 แสนไร่และเกษตรยั่งยน 6  ล้านไร่

ล่าสุด ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร” หรือ “อ.ยักษ์”  รัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรับผิดชอบด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรยังยืนโดยตรง บอกว่าา เกษตรอินทรีย์กับเกษตรยั่งยืนมีเป้าหมายแตกต่างกัน ซึ่งเกษตรอินทรีย์นั้นตามแผนฯ12 กำหนดภายใน 5 ปีต้องได้ 6  แสนไร่ แต่ปัจจุบันเฉพาะพื้นที่นำร่องใน  4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง 2 ( จ.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร)ที่มี จ.อุบลราชธานีเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันขยายพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ไปแล้วกว่า 1 ล้านไร่ เพียงเริ่มปีกว่าๆก็เกินเป้าหมายของแผนฯ 12 แล้ว

[adrotate banner=”3"]

ส่วนผลผลิตพืชผัก และผลไม้อินทรีย์นั้น เบื้องจะป้อนโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 1 หมื่นโรงและได้มีการเจรจากับกระทรวงสาธารณสุขไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังมีตลาดประชารัฐอื่นๆอีกโดยเฉพาะโรงเรียนอีก 3 โรง และโรงแรมอีกจำนวนหนึ่ง ทางกระทรวงมหาดไทยกำลังมีแผนร่วมกันกับกระทรวงเกษตรฯจะขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์อีกให้ได้ 56 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้คนบริโภคพื้นผักที่ปลอดภัย (รายละเอียดตามคลิป)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ