“ยึดคืนสวนปาล์มนายทุนบุกที่ ส.ป.ก. แจกเกษตรกร 6 พันไร่”

  •  
  •  
  •  
  •  

จบเกมส์ เกษตรกร เฮ ปฎิบัติการยึดคืนสวนปาล์ม สหไทยน้ำมันพืช จ.ชุมพร จากนายทุนกว่า 6 พันไร่ ให้ออกจากพื้นที่ทันที ส.ป.ก.สนธิกำลังทหารภาค4 ตำรวจ ท้องถิ่น บุกปักป้ายคำสั่งม.44 จบกระบวนการส่งทหารประจำการ 3 เดือน จนกว่าจัดแปลงให้เกษตรกรกว่า1 พันรายแล้วเสร็จ”

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารมช.เกษตรฯ พร้อมด้วยฝ่ายทหารมณฑลทหารบกที่44 ตำรวจ กอ.รมน. ฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กว่า 100 ราย เข้ายึดคืนพื้นที่เป้าหมายเลขที่ 83 จากบริษัท สหไทยน้ำมันพืช เนื้อที่ 6,281 ไร่ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยได้นำป้ายมาปักตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 36/2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย มีผลใช้บังคับวันที่ 5 ก.ค. 59 ที่ผ่านมา แต่บริษัทได้ยื่นหนังสือขอแสดงสิทธิอ้างว่าได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และให้แผ้วถางป่าในพื้นที่ป่าตามมาตรา4(1) แห่งพ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ซึ่งส.ป.ก.ชุมพร ได้ตรวจสอบคำร้องขอแสดงสิทธิในที่ดินแล้วมีหนังสือที่ ชพ 0099/2196 ลงวันที่ 31 ส.ค.59 แจ้งผลการพิจารณาการยื่นคำคัดค้านให้บริษัทฯ ทราบว่า ใบอนุญาตให้แผ้วถางป่าดังกล่าวไม่ใช่หนังสือที่จะยกขึ้นต่อสู้ในเรื่องสิทธิในที่ดินกับ ส.ป.ก.ได้

ต่อมาบริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งของ ส.ป.ก.แต่ศาลไม่รับคำฟ้อง ยังร้องขอศูนย์ดำรงธรรมจ.ชุมพร ทางกรมป่าไม้จึงได้มีหนังสือที่ ทส 1602.3/21273 ลงวันที่ 13 ธ.ค.59 ถามสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ได้มีคำวินิจฉัย เรื่องเสร็จที่ 339/2560 เมื่อเดือนมี.ค. ๖๐ ว่า ส.ป.ก.สามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ข้อ 4แห่งคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 จึงถือว่าข้อโต้แย้งเรื่องอำนาจในที่ดินเป็นที่ยุติแล้ว

“ ได้นำคำสั่งหน.คสช.ลงวันที่19มิ.ย.60 ยึดพื้นที่เป้าหมายแปลงที่ 83 จากเวลาล่วงเลยมาเห็นได้ชัดเจนว่าบริษัทไม่ยินยอมปฏิบัติตามคำสั่ง จงใจฝ่าฝืนยังแสดงสิทธิในที่ดิน โดยบุคคลว่าจะเป็นกรรมการของบริษัทฯ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างในกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ออกจากพื้นที่ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 11.30 น. และหากไม่ปฎิบัติตามมายุ่งเกี่ยวกับพื้นที่จะมีความผิดทางอาญาโทษถึงจำคุก โดย ส.ป.ก.ชุมพร ขอส่งมอบพื้นที่ให้มณฑลทหารบกที่ 44 เพื่อควบคุมพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยไว้จนกว่าจัดแปลงแล้วเสร็จ”นายธีระ กล่าว


ด้านแหล่งข่าวในส.ป.ก.เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าทางบริษัทได้นำป้ายข้อความว่าที่ดินแปลงบริษัทสหไทยน้ำมันพืช ได้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายและได้ยื่นฟ้อง เลขาธิการส.ป.ก. และส.ป.ก.ชุมพร ต่อศาลปกครอง และเกณฑ์คนงานมาตั้งแถวเป็นโล่บังไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ แต่เมื่อตรวจสอบปรากฏว่าทางบริษัทไม่ได้ยื่นขอคุ้มครองฉุกเฉิน และ ศาลยังไม่ได้รับคำฟ้อง ดังนั้นทางฝ่ายความมั่นคงจึงไม่รีรอและเข้าดำเนินการยึดพื้นที่ทันที ส่งทหารเข้าประจำไว้ป้อมยามของบริษัท ตั้งกระจายรอบพื้นที่สวนปาล์ม และขอกำลังทหารประจำการอยู่ในพื้นที่ 3 เดือน ซึ่งคณะกรรมการจัดที่ดินจ.ชุมพร ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจะเร่งประชุม เพื่อจัดประชาชนที่ยื่นคำร้องขอพื้นที่ โดยส.ป.ก.มีงบดำเนินการในแผนงานแล้ว 8 แสนบาท จะจัดเป็นโฉนดแปลงรวมแบ่งให้เกษตรกรรายละ6ไร่ กว่า 1 พันราย “แหล่งข่าวกล่าว