ปลูกเก๊กฮวยแทนข้าวโพด ขายดอกไร่ละ 30,000 บาท

  •  
  •  
  •  
  •  


“ชาวบ้านรุกป่าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถ้ายังไม่สามารถหาอาชีพอื่นมาทดแทนได้ คงยากที่จะแก้ปัญหาได้ ด้วยเหตุนี้ทีมวิจัยจึงได้มองหาพืชทางเลือกตัวใหม่มาปลูกทดแทน ในที่สุดลงตัวที่เก๊กฮวย เพราะไม่ต้องใช้พื้นที่มาก งานไม่หนัก แถมรายได้ดีกว่าปลูกข้าวโพด”
ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เผยว่า แต่ละปีตลาดไทยและต่างประเทศมีความต้องการดอกเก๊กฮวยอบแห้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เรายังผลิตไม่พอต่อความต้องการตลาด ส่วนหนึ่งเพราะชาวบ้านไม่มีความรู้ในการปลูก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือมีความเหมาะสมต่อการส่งเสริมมากที่สุด

ชาวบ้านปลูกแล้วไม่เป็นปัญหาผลผลิตล้นตลาด ไม่ต้องแข่งขันกับภูมิภาคอื่น…ปี 2558 เริ่มศึกษาข้อมูลการตลาดก่อนเป็นอันดับแรก
โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนทุน เก๊กฮวยดอกใหญ่สีเหลือง…สายพันธุ์ที่ตลาดมีความต้องการมากที่สุด

“เราฝึกให้เด็กๆใน ร.ร.สามัคคีพัฒนา อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้เรียนรู้ฝึกฝนวิธีการขยายด้วยการเด็ดยอดปักชำ สร้างโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำ เพื่อนำความรู้กลับไปส่งต่อผู้ปกครองที่บ้าน ยังเป็นช่องทางให้เด็กมีรายได้มีอาชีพเสริมทั้งขณะเรียนและจบการศึกษาแล้ว จากเดิมมีชาวบ้านบ้านหัวแม่คำต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง 60 คน เข้าร่วมโครงการ หลังเห็นเพื่อนบ้านมีรายได้ดี ปลูกง่าย งานไม่หนัก ปี 2559 ชาวบ้านในพื้นที่ ต.เทอดไทย และ ต.แม่- สลองนอก สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีก หนนี้ได้เพิ่มมาอีก 300 คน”

นอกจากสอนให้ชาวบ้านปลูก ทีมวิจัยยังจัดอบรมการอบแห้ง…หลังจากเก็บดอกเก๊กฮวย นำมาใส่หม้อนึ่ง 3-5 นาที เพื่อเร่งสี แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 60-65ํ C นาน 6-7 ชม. เพื่อไล่ความชื้น ส่งขายตลาดเยาวราช เก๊กฮวยอบแห้งได้ราคา กก.ละ 500 บาท
นายสัญญา แซ่เฮ้อ สมาชิก อบต.บ้านม้งเก้าหลัง บอกว่า มีพื้นที่ 2 งาน เลยทดลองเอาเก๊กฮวยอินทรีย์มาปลูกทิ้งๆไว้ หากไม่มีรายได้ไม่เป็นไร ลงทุนแค่ปรับพื้นที ใส่ปุ๋ยคอกห้ามฉีดพ่นเคมีเพราะจะทำให้ต้นเก๊กฮวยแคระแกร็น ออกดอกน้อยหรือไม่มีดอกเลย

เม.ย. ลงปลูกต้นเก๊กฮวยระยะห่าง 1×1 เมตร เพื่อจะทำให้ได้ทรงพุ่มใหญ่ ออกดอกมาก ปีแรกปลูกแล้วไม่สนใจปล่อยให้เทวดาเลี้ยง…พ.ย.เก็บดอกมาส่งให้โรงเรียนอบแห้งไม่น่าเชื่อพื้นที่แค่ 2 งาน ขายดอกเก๊กฮวยที่อบแห้งแล้วได้ 6,000 บาท แต่ถ้าดูแลดีๆคงทำเงินได้ดีกว่าปลูกข้าวโพดแน่ๆ”

ปีนี้ตั้งใจว่า พื้นที่ 10 ไร่จะเลิกปลูกข้าวโพด และจะพักหน้าดินไว้ 1 ปี เตรียมไว้ปลูกเก๊กฮวย เพราะเป็นไม้อายุยืน ไม่ต้องปลูกใหม่ทุกปี ถ้าดูแลดีๆไม่ปล่อยให้เทวดาเลี้ยง 1 ไร่ เก็บดอกขายได้ 28,000–30,000 บาท…รายได้ดีกว่าปลูกข้าวโพด เพราะ 1 ไร่ ได้แค่ 7,000 บาทเท่านั้น.

ที่มา : ไทยรัฐ…เพ็ญพิชญา เตียว