ผักปันสุข ความเชื่อของ…อดีตวิศวกรบางกล่ำ

  •  
  •  
  •  
  •  
photo , 960x720 pixel , 132,007 bytes.

“เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ เพราะการปลูกผักที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้บริโภคทานถือเป็นการทำบุญ เนื่องจากทุกวันนี้อัตราคนป่วยจากโรคมะเร็ง เป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งสาเหตุของการเกิดโรคมาจากการรับประทานอาหารซึ่งมีสารเคมีตกค้าง” นายอนุวัต ลัภกิตโร หรือ พี่เอ ประธานวิสาหกิจชุมชนสวนปันสุข ซึ่งผันตัวจากวิศวกรไฟฟ้ามาเป็นเกษตรกร เล่าให้สงขลาทูเดย์ ฟังถึงอาชีพเกษตรกร

จากวิศวกรไฟฟ้า ทำงานหนักจนเจอภาวะเครียด เมื่อกลับถึงบ้านจึงเริ่มถางหญ้า ทำสวน ปลูกผักสวนครัวโดยใช้พื้นที่บริเวณข้างบ้านเพียง 2 ไร่ ที่บ้านนารังนกหมู่ที่ 5 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มาเป็นแปลงเกษตรครัวเรือนแบบเล็กๆ ผลผลิตที่ได้ช่วงแรกเน้นทานกันเองภายในครอบครัว

พี่เอ ซึ่งเป็นคนชอบค้นคว้าหาความรู้ ใช้เวลาไม่นานหาข้อมูลและพบว่า ผักทั่วไปที่จำหน่ายตามท้องตลาดมักจะมีสารเคมีตกค้าง หลังจากนั้นจึงเริ่มศึกษาและทดลองปลูกผักอินทรีย์ ซึ่งไม่ใช้สารเคมี เน้นใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ย ที่หมักด้วยตัวเอง และเริ่มต้นจำหน่ายผักปลอดสารพิษอย่างจริงจังที่ตลาดเกษตร ม.อ. เป็นที่แรกปัจจุบันผักปลอดสารพิษของพี่เอใช้ชื่อแบนด์ว่า ผักปันสุข มีผักให้เลือกกว่า 12 ชนิด อาทิ ผักกวางตุ้ง, ผักบุ้ง, ผักคะน้า, ผักโขม,แตงกวา, ถั่วฝักยาว ซึ่งปลอดภัยจากสารเคมีได้รับมาตรฐานได้รับการบรรจุถุงอย่างดีพร้อมบริโภค ยังมีความสด มีสารอาหารมาก และรสชาติดีกว่า ผักทั่วไป โดยจำหน่ายหลายที่ เช่น ตลาดเกษตรม.อ. , ตลาดสยาม

ที่มา : สงขลาทูเดย์