ปลูกกระเพรา“OC 059”ผลผลิตดี รายได้งาม 1 ไร่เลี้ยงตัวเองได้

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย …ดลมนัส  กาเจ

            ใน “โครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์” ที่ ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  โมเดลต้นแบบเพิ่มรายได้และทรัพย์สิน เสริมสวัสดิการแก่ครอบครัวตำรวจ สถานีตำรวจภูธอำเภอวังจันท์ จ.ระยอง ที่ดำเนินการโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดย มีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นหัวเรือใหญ่นั้น ไม่เพียง การดำเนินกิจการด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ “ปลูกผัก เพาะเลี้ยงกบ เลี้ยงไก่พื้นเมือง และสุกร” เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ร่วมโครงการเท่านั้น หากแต่มีการขยายผลการส่งเสริมเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณรอบๆโครงการอีกด้วย ที่สนใจอาชีพด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ โดย ซีพีเอฟ จะเป็นผู้สนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต และรับซื้อผลผลิตกลับมาทั้งหมด

            การปลูกกระเพรา ก็อีกโครงการหนึ่งที่ซีพี ปลูกภายในโครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ ในนาม บริษัท เกษตรสันติราษฎร์ จำกัด  และมีการส่งเสริมให้เกษตรปลูกด้วย โดยมี “อัมพิกา  แต้มดื่ม” ผู้จัดการแผนกผลิตต้นกล้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ เป็นผู้ดูแล  โดยเน้นให้เกษตรกรปลูกกระเพราสายพันธุ์  OC 059 เท่านั้น

            อัมพอกา บอกว่า โครงการปลูกใบกระเพราะเพื่อส่งให้โรงงานอาหารสำเร็จรูปของ ซีพีนั้น จะปลูกในโครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ประมาณ 10% อีก 90% จะส่งเสริมเกษตรกรรอบๆโครงการเป็นผู้ปลูก ปัจจุบันมีเกษตรกรร่วมโครงการ 80 ราย โดยทางซีพีจะเป็นผู้รับซื้อทั้งหมด จะเน้นกระเพราสายพันธุ์  OC 059 เท่านั้น เพราะมีกลิ่นหอม ให้ผลผลิตสูงกว่ากระเพราบ้านทั่วไป  และทุกขั้นตอนการผลิตจะสามารถพิสูจน์แหล่งปลูกได้ด้วย

            “การปลูกกระเพรารายดีค่ะ ใช้เวลาสั้น เราจะส่งเสริมโดยเฉลี่ยรายละ 1 ไร่ เพื่อให้ดูแลอย่างทั่วถึง และปลูกหมุนเวียนให้สามารถเก็บอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ 1 ไร่ จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรอย่างน้อยเดือนละ 1.5 หมื่นบาท โดยทาง ซีพี จะรับซื้อทั้งหมดในราคาประกัน กก.ละ 70 บาท” อัมพิกา กล่าว

          ด้าน “ปรีชา  ไขศรีแก้ว”  อดีตผู้จัดการทั่วไปสวนเกษตรซีพีชลบุรี ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด(ซีพีเอส) ที่ได้ตัดสินใจลาออกจากพนักงานซีพีเอส มาเป็นเกษตรกหันมาปลูกกระเพราเองในพื้นที่ 10 ไร่ที่บ้านเขาอำนวยสุข ต.หนองเหียง อ.พนัสนคม ที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหมู่บ้านเกษตรกรสันติราษฏร์ เมื่อปี 2558 พร้อมชักชวนชาวบ้านมาเป็นสมาชิกโครงการเกษตรกรต่อเนื่อง จำนวน 40 คน มาปลูกกระเพรา อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทซีพีเอฟ เช่น สายพันธุ์ต้องมาจากซีพีเอฟ คุณภาพจะต้องได้รับการยอมรับจากซีพีเอฟและวัตถุดิบที่ผลิตได้ต้องส่งให้แก่ซีพีเอฟเท่านั้น ปัจจบันสมาชิกสามารถเก็บใบกะเพราได้ประมาณวันละ 8-10 กิโลกรัมต่อ 1 ราย ตามราคาที่ซีพีเอฟประกันราคาไว้กก.ละ 70 บาท

[adrotate banner=”3″]

      “การปลูกกระเพราใช้เวลา 1 เดือนตัดยอดขายได้แล้ว และเก็บเกี่ยวได้รุ่นละ 4 เดือน อย่างผมมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 10 ไร่ สลับลงชุดละ 2.5 ไร่ เก็บทุกวัน พอครบ 4 เดื่อนปลูกใหม่ เท่ากับว่า 2.5 ไร่ เก็บทุกวัน พอแปลงนี้หมดอายุ คืออายุ 4  เดือนแล้ว ก็ไปเก็บแปลงใหม่สลับแบบนี้ทั้งปี เฉลี่ยแล้วมีรายได้เดือนละหลักแสนบาท หักแล้วมีกำไรที่อยู่ได้อย่างสบาย” ปรีชา กล่าว

          ก็นับอาชีพที่น่าสนใจ แค่ปลูกกระเพราเพียง 1 ไร่ มีรายได้กว่า 1.5 หมื่นบาท