เกษตรกรชาวไอริช มีความเสี่ยงมากต่อการติดโควิด -19

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

      เมื่อไม่นานมานี้มีการศึกษาที่ทำโดยทีมวิจัยและการถ่ายทอดความรู้จาก Teagasc – Agriculture and Food Development Authority of Ireland – และ National Center for Men’s Health, Institute of Technology, Carlow ระบุว่า ชุมชนเกษตรกรรมมีความเสี่ยงสูงต่อการติด COVID-19 เนื่องจากส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุและสถานะสุขภาพไม่ดี

       Dr. David Meredith ผู้นำในการเขียนผลงานวิจัยนี้ ที่อยู่ในโครงการเศรษฐกิจและการพัฒนาชนบทของ Teagasc (Teagasc Rural Economy and Development Programme) กล่าวว่า “เกษตรกรจำนวนมากมีการติดต่อเป็นการส่วนตัวนอกฟาร์มอย่างจำกัด เนื่องจากลักษณะงานของพวกเขา แต่พวกเขาก็ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การค้าที่ผ่านการขายผลิตผล หรือการได้มาซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์ม” Meredith กล่าวเสริมว่า พวกเขาควรใช้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 ที่จำเป็นต่อไป

       Diana van Doorn ซึ่งเป็นนักวิชาการระดับปริญญาเอกด้านสุขภาพของเกษตรกร จาก Teagasc / IT Carlow ระบุว่า การวิจัยด้านสุขภาพของเกษตรกรชาวไอริช พบว่า ร้อยละ 31 ของเกษตรกรใช้ยาเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด และใช้ตามที่กำหนดไว้ร้อยละ 95 ของผู้ที่ต้องควบคุม ซึ่งเป็นการค้นพบเชิงบวก

     อย่างไรก็ตามเนื่องจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากโรคโควิด -19 ทำให้มีผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่บริการเหล่านี้ยังคงเปิดให้บริการอย่างเต็มที่ ซึ่งอาจนำไปสู่ผลกระทบด้านสุขภาพในอนาคต

      Dr. Noel Richardson ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพผู้ชายแห่งชาติ ที่ IT Carlow กล่าวว่า “ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสม และเน้นการออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ การวิจัยด้านสุขภาพของเกษตรกรชาวไอริชแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 86 ของเกษตรกรมีน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นทั้งปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและการติดโรคโควิด -19 “

       ครับ ถ้าเกษตรกรดังกล่าวปฎิบัติตัวด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจอแอลกอฮอล และใช้ระยะห่าง อยู่เป็นประจำ ก็น่าจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคโควิด – 19 ได้

      อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.teagasc.ie/news–events/news/2020/farmerhighlyvulnerablec19.php

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ