ทั่วโลกยกย่องวงการวิทยาศาสตร์-นักวิทยาศาสตร์ มากกว่าวงการอื่น ชี้เกิดประโยชน์ต่อสังคมจริง

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

       การสำรวจระหว่างประเทศครั้งใหม่ ได้ถูกทำขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ของ Pew Research Center และงานวิจัยนี้ถูกมองในแง่บวกอย่างกว้างขวางจากสาธารณชนทั่วโลกและคนส่วนใหญ่ เชื่อว่าการลงทุนของรัฐบาลในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

      การสำรวจระหว่างประเทศซึ่งจัดทำใน 20 แห่งทั่วยุโรป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิลและรัสเซีย พบข้อสรุปอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับคุณค่าของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ค่ามัธยฐานอยู่ที่ร้อยละ 82 ชี้ให้เห็นว่า การลงทุนของภาครัฐในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีความคุ้มค่าและคนส่วนใหญ่ในหลาย ๆ แห่งมองว่าการเป็นผู้นำในความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์มีความสำคัญ

       ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มและสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ในสังคม ในทุกที่ที่สำรวจ ส่วนใหญ่มีความไว้วางใจให้นักวิทยาศาสตร์ทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยมีค่ามัธยฐานร้อยละ 36 ที่มีความไว้วางใจในนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก ซึ่งมีค่าสูงกว่าเรื่องทหาร และสูงกว่าผู้นำธุรกิจรัฐบาลแห่งชาติและสื่อ

        การสำรวจยังพบว่า ความสับสนเกี่ยวกับพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์บางอย่างในด้านต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์และอาหารที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม มักเกิดขึ้นควบคู่ไปกับความไว้วางใจสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปและมุมมองเชิงบวกในด้านอื่น ๆ เช่นการสำรวจอวกาศ ความกังวลของสาธารณชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมยังคงมีอยู่อย่างกว้างขวาง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากและกล่าวว่ารัฐบาลของพวกเขาไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหานี้

       ด้วยการให้ความสำคัญกับความสำคัญของการยอมรับวัคซีนของสาธารณชน การสำรวจครั้งใหม่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มักจะมองว่าวัคซีนสำหรับเด็กเช่นโรคหัดคางทูม และหัดเยอรมันค่อนข้างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ แต่คนกลุ่มน้อยจากสาธารณชนทั่วโลก ต่างตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องมือหลักของการแพทย์สมัยใหม่นี้

      ครับ ในขณะที่สาธารณชน คนส่วนใหญ่ของโลกมีความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาตร์ แต่ในประเทศไทยกลับตรงกันข้าม

อ่านรายงานนี้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.pewresearch.org/science/2020/09/29/science-and-scientists-held-in-high-esteem-across-global-publics

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ