ใช้ TALENs แก้ไขจีโนมสาหร่ายที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยวสุภาษิต

     นักวิจัยจาก Hiroshima University ได้พัฒนาระบบแก้ไขจีโนมที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ microalga (สาหร่ายขนาดเล็ก)ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nannochloropsis oceanica ซึ่งเป็นแหล่งไบโอดีเซลที่มีศักยภาพ

      สาหร่ายรวบรวมไขมันที่มีความเข้มข้นสูงผ่านการสังเคราะห์แสงและสามารถใช้ไขมันเหล่านี้ เป็นวัตถุดิบสำหรับพลังงานใหม่ที่ยั่งยืนที่เรียกว่าไบโอดีเซล ชนิดพันธุ์ Nannochloropsis เป็นสาหร่ายขนาดเล็กที่ผลิตไขมันในปริมาณสูง อย่างไรก็ตามการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายมีราคาแพงกว่าการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล (fossil fuel)

     ดังนั้นนักวิจัยจึงใช้นิวคลีเอสเอฟเฟกเตอร์ที่เป็นตัวกระตุ้นให้มีการถอดความแบบแพลทินัม (Platinum transcription activator‐like effector nucleases – TALENs) กับ N. oceanica เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ในระดับโมเลกุลของสาหร่าย และสามารถใช้งานจริง

     โดยกำหนดยีนเป้าหมาย คือ ยีน nitrate reductase (NoNR)และยีน acyltransferase(LPAT1) ที่จะถูกถ่ายโอนไปยัง N. oceanica ซึ่งเป็นการแก้ไขจีโนมที่มีประสิทธิภาพการสูงโดยไม่มีการกลายพันธุ์นอกเป้าหมาย สายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ 2 จุด ทำได้โดยการใช้ TALEN ที่กำหนดเป้าหมาย2 ยีนพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีการยืนยันให้เห็นว่าหน้าที่ในการแสดงออกของNoNR ได้สูญเสียไป

     ครับ เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนิดหนึ่ง แต่เข้าใจได้ง่าย ๆ ว่า นักวิทยาศาสตร์ พยายามใช้วิธี TALENs เพื่อการแก้ไขจีโนมสาหร่ายที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งพบว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง

     อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gtc.12805

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ