ม.วอชิงตัน ทดสอบน้ำลายเพื่อหาเชื้อ COVID-19 ทำได้เร็วและง่ายขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

 

        นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ( Washington University School of Medicine) ในเมือง St. Louis ได้พัฒนาการตรวจสอบแบบใหม่ในน้ำลายเพื่อตรวจหาไวรัส SARS-CoV-2 ได้รวดเร็วและง่ายขึ้น ผลลัพธ์จากการตรวจสอบวินิจฉัยนี้จะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง

      ดังนั้นจึงสามารถบอกผลให้กับผู้ที่ได้รับการตรวจสอบภายในวันนั้นได้อย่างง่ายดาย การตรวจสอบไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเก็บตัวอย่างเชื้อในคอ (swabs) หรือน้ำยาพิเศษใด ๆ ที่อาจไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาด เนื่องจากมีความไวสูงในการตรวจจับไวรัสในระดับเล็กน้อยในตัวอย่างน้ำลาย

      การตรวจสอบน้ำลายได้รับการพัฒนาโดยทีมงานจำนวนมากที่มีทักษะสูง จากภาควิชาพันธุศาสตร์และ McDonnell Genome Institute ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันร่วมกับ บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพ
Fluidigm การตรวจสอบดังกล่าว สามารถช่วยลดความซับซ้อนและขยายความพร้อมของการตรวจสอบวินิจฉัย
COVID-19 ในกลุ่มประชากรทั่วไปได้กว้างมากขึ้น

       การตรวจสอบนี้ไม่ได้อาศัยการสกัด RNA ของไวรัสเพื่อตรวจหาไวรัส ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและมีราคาแพง สามารถเพิ่มจำนวนผู้ได้รับการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้คนสามารถเก็บตัวอย่างน้ำลายของตนเองได้ ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่จำเป็นต้องทำการเก็บตัวอย่าง เหมือนกับการตรวจสอบทางจมูกและลำคอการตรวจสอบช่วยให้แต่ละคนสามารถเก็บตัวอย่างน้ำลายได้ด้วยตนเอง โดยการบ้วนน้ำลายลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก ที่ไม่จำเป็นต้องให้บุคลากรทางการแพทย์สอดก้านสำลีเข้าไปในโพรงจมูก ทำให้สามารถทดสอบคนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว

        นักวิจัยได้ตรวจสอบวิธีการตรวจสอบน้ำลายกับการตรวจสอบมาตรฐานโดยการเก็บตัวอย่างจากจมูก และพบว่าผลการตรวจสอบด้วยวิธีใหม่นี้ มีความสอดคล้องกับผลการตรวจสอบมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบในทุกกรณี

        ครับ ทำให้งานง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น

       อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://medicine.wustl.edu/news/washington-university-develops-covid-19-saliva-test/

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ