คาโนลาที่แก้ไขยีน C3007 ด้วย CRISPR ของ Yield10 จะทำการทดสอบภาคสนามในสหรัฐฯปี 64

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

    บริษัท Yield10 Bioscience ได้รับการตอบรับที่ดีจาก USDA-APHIS’s Biotechnology Regulatory Services (BRS) สำหรับลักษณะที่ถูกแก้ไขยีน C3007 ด้วย CRISPR ในพันธุ์พืชคาโนลา ลักษณะยีน C3007 ที่แก้ไข เป็นการออกแบบมาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมัน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญ สำหรับการค้าพืชน้ำมันชนิดพิเศษที่มีการรักษาเอกลักษณ์

    ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัท Yield10 ได้ส่งจดหมายถึง BRS เพื่อขอการยืนยันสถานะการกำกับดูแลสำหรับสายพันธุ์พืชคาโนลาพันธุ์ใหม่ของบริษัท ที่แก้ไขยีน C3007 ด้วย CRISPR การตอบสนองเชิงบวกจาก USDA-APHIS

      ดังนั้ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาพันธุ์พืชด้วยวิธีการดังกล่าว ไม่เป็นไปตามคำจำกัดความของบทบัญญัติของการควบคุมภายใต้ข้อบังคับ 7 CFR Part 340 การยืนยันสถานะการกำกับดูแลของพืชดังกล่าวจะช่วยให้ Yield10 สามารถทำการทดสอบภาคสนามของพืชคาโนลาที่แก้ไขยีนด้วย CRISPR ในสหรัฐอเมริกาในฤดูปลูกปี 2564

    ครับ เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า ในสหรัฐอเมริกา ไม่ได้คิดว่าการแก้ไขยีน อยู่ในขอบข่ายของเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://yield10bioscienceinc.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/yield10-bioscience-obtains-positive-response-usda-aphis-0

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ