พืชดัดแปลงพันธุกรรม 5 อันดับแรกที่ปลูกรวมแล้วถึง 99 %ของพื้นที่ปลูกพืชGMO ทั่วโลก

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต 

    มีรายงานว่า ในปี 2561 มี 70 ประเทศที่นำพืชดัดแปลงพันธุกรรมมาใช้ โดยมี 26 ประเทศที่ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม และ 44 ประเทศที่นำเข้าผลผลิตที่มาจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม

    จากข้อมูลในฐานข้อมูลการอนุญาตสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของไอซ่า (ISAAA GM Approval Database) มีพืชดัดแปลงพันธุกรรมจำนวน 31 ชนิด ที่ได้รับการอนุญาตเพื่อใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์และปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

    ในจำนวนนี้มีพืชดัดแปลงพันธุกรรมจำนวน 13 ชนิด ปลูกอยู่ใน 26 ประเทศในปี 2561 และพืชดัดแปลงพันธุกรรมจำนวน 5 ชนิด ที่ปลูกในประเทศเหล่านี้ มีพื้นที่ปลูกรวมกันมากถึงร้อยละ 99 ของพื้นที่ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมทั่วโลก

     พืชดัดแปลงพันธุกรรมสำคัญ 5 ชนิดที่ปลูกที่มากกว่า 6.25 ล้านไร่ ประกอบด้วยถั่วเหลือง ปลูกในพื้นที่599.4 ล้านไร่  ตามด้วยข้าวโพด 368.1 ล้านไร่  ฝ้าย 155.6 ล้านไร่  คาโนลา 63.1 ล้านไร่  และอัลฟัลฟา 7.5 ล้านไร่

     ครับ ทั้ง 5 พืชมีความสำคัญที่ใช้เป็นอาหารคน  อาหารสัตว์ และการแปรรูปครับ

 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.isaaa.org/resources/infographics/top5biotechcrops/default.asp

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ