หุ่นยนต์เพื่อการเกษตรจะโกยเงินมหาศาลในอีก 6 ปีข้างหน้า

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

         ข่าวสั้น ๆ ในวันนี้ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในอนาคตของการทำการเพาะปลูกพืชผลในอนาคต ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรม หรือการแก้ไขยีน แต่เป็นเรื่องของหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเกษตร

        รายงานใหม่โดยนักวิเคราะห์ตลาดและที่ปรึกษา ที่ชื่อว่าTractica ได้กล่าวว่า การจัดส่งหุ่นยนต์ทั่วโลกที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเกษตร ได้วางเป้าให้มีมูลค่าสูงถึง 87.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 87.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2568

         “หุ่นยนต์และเทคโนโลยีอัตโนมัติ มีศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตพืช ลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และให้ความหวังสำหรับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของการทำการเกษตรขนาดเล็ก”

         ทั้งนี้ ทั้งสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา กำลังประสบปัญหาที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงานเกษตร ที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น จากแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการเมือง

        ครับ ประเทศไทยเอง มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ในแผนการพัฒนาประเทศในยุค 4.0 ก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปว่าจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไห?

        อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://techhq.com/2019/05/is-agriculture-going-the-way-of-robotics

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ